SKGS

ENERGIPERSPEKTIV
AUGUSTI 2014


VÄLKOMMEN TILL HÖSTENS FÖRSTA ENERGIPERSPEKTIV

Hej,

Under sommaren har relationerna till Ryssland fortsatt att påverka energidiskussionen i Europa. Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen är en av dem som betonat vikten av att minska beroendet av rysk gas. Polen är ett av de länder som är starkt beroende av gas från Ryssland och landets premiärminister Donald Tusk föreslog i april en europeisk energiunion, vilket skulle kunna öka handeln mellan EU-länderna. Fortfarande återstår dock mycket innan energimarknaderna i EU är integrerade.

Har du frågor eller synpunkter på Energiperspektiv? Maila gärna till energiperspektiv@skgs.org

Hälsningar,

Jan Johanssons signatur

Jan Johansson
Ordförande basindustrins energisamarbete SKGS

www.skgs.org


ENERGIPRISINDEX

PwC:s Energiprisindex återkommer i september månads nyhetsbrev.


EU LANSERAR ENERGIEFFEKTIVISERINGSMÅL
I slutet av juli lade EU-kommissionen fram ett förslag om att medlemsländerna ska minska sin energianvändning med 30 procent fram till år 2030, jämfört med nivån år 2007. Medlemsländerna måste dock godkänna målet om det ska bli verklighet. En del menar att detta är ett sätt att minska beroende av rysk gas, medan andra menar att målet kan störa handeln med utsläppsrätter.

 

-> Läs artikeln här (obs: registrering krävs)

AUSTRALIEN SLOPAR KOLDIOXIDSKATTEN
Det australiska överhuset i parlamentet röstade i juli för att avskaffa den skatt på koldioxidutsläpp som har varit hett omdebatterad. Australien är till stor del beroende av kolkraft för sin energiförsörjning och skatten har av motståndarna setts som en broms på landets ekonomi.

 

-> Till artikeln

 

 

TYSKLAND STOPPAR FRACKING
Tyskland planerar att förbjuda fracking vid utvinning av skiffergas under de nästa sju åren. Regeringens besked om att ett lagförslag väntas vara klart nästa år. Detta efter påtryckningar från miljögrupper och bryggerinäringen som är oroliga att metoden riskerar att förorena dricksvatten.


-> Till artikeln

RYSSLAND UTÖVAR PÅTRYCKNINGAR VIA MILJÖGRUPPER?
Av säkerhetspolitiska skäl pekar bland andra Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen på vikten av att EU minskar sitt beroende av rysk gas. Fogh Rasmussen hävdade under ett möte i juni på den brittiska tankesmedjan Chatham House att Ryssland i hemlighet stödjer miljöorganisationer i EU som arbetar mot fracking.


-> Till artikeln

LÅNGT KVAR TILL EUROPEISK ENERGIMARKNAD
Trots flera års arbete är det långt kvar innan energimarknaderna i de olika EU-länderna har integrerats med varandra. Redan 2002 föreslog till exempel EU-kommissionen att medlemsländerna skulle kunna exportera 10 procent av sin elkapacitet, men snittet idag är bara 8 procent. Särskilt isolerade är länder som Storbritannien, Spanien och Polen, enligt en genomgång i Financial Times. Detta har betydelse både för utbyggnaden av förnybara energislag och för energisäkerheten.


-> Till artikeln


SKGS är ett samarbete mellan de fyra branschorganisationerna Skogsindustrierna, IKEM, SveMin och Jernkontoret. SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor.

Box 55525 |102 04 STOCKHOLM | 08-762 79 49


Om du inte längre önskar ta del av SKGS nyhetsbrev kan du avanmäla dig via energiperspektiv@skgs.org.