SKGS

ENERGIPERSPEKTIV
AUGUSTI 2013


VARMT VÄLKOMMEN TILL HÖSTENS FÖRSTA ENERGIPERSPEKTIV

Hej,

Efter en fin svensk sommar och juli månads specialutskick är Energiperspektiv nu tillbaka i ordinarie form. Vi blandar som vanligt svenska och utländska nyheter i en ambition att bidra med nya och vidgade energiperspektiv.

I denna sjätte upplaga uppmärksammar vi bl.a. några artiklar i internationell media som belyser hur utsläppen av koldioxid ökar på flera håll i världen när olja, kol och gas av olika skäl tränger ut kärnkraften.

Som motvikt till denna oroande utveckling uppmärksammar vi också rapporter om spännande teknisk utveckling som skulle kunna göra klimatvänlig kärnkraft mer ekonomiskt konkurrenskraftig. Dessutom uppmärksammar vi rapporter om initiativ inom EU för att underlätta nya klimatvänliga energiinvesteringar.

Vi redovisar i vanlig ordning också PWC:s aktuella Energiprisindex, en månatlig sammanställning av utvecklingen av kostnaderna för den svenska industrins energiförsörjning. Efter tidigare nedgång visar juli månads index nu en uppgång.

Som vi flaggade för i juni var vi från SKGS sida mycket aktiva i Almedalen tidigare i somras, både som arrangörer av egna seminarier och deltagare på andras. För er som inte själva hade möjlighet att närvara på dessa skickade vi i juli ut ett Energiperspektiv special med korta sammanfattningar av ett antal seminarier. För dig som inte hittar detta utskick i inkorgen finns det även här: www.skgs.org

Har du frågor eller synpunkter på Energiperspektiv? Maila gärna till energiperspektiv@skgs.org

Hälsningar,

Jan Johanssons signatur

Jan Johansson
Ordförande basindustrins energisamarbete SKGS

www.skgs.org


HÖGRE ENERGIKOSTNADER I JULI
PWC Energiprisindex är en sammanställning av kostnaderna för industrins energiförsörjning vad avser såväl de senaste åren som den senaste månaden. Indexet för juli visar att kostnaderna för svensk industris energiförsörjning ökade med 6 procent under juli jämfört med juni. 

Energiprisindex-augusti-2013.jpg


-> Läs hela redovisningen

KOLKRAFT I VÄGEN FÖR BRITTISKA KLIMATMÅL
I en artikel i The Independent beskrivs hur subventioner till kolkraft gör att Storbritannien riskerar att missa målen  kring minskade koldioxidutsläpp.


-> Till artikeln

EFFEKTIVARE PRODUKTION KAN GE BILLIGARE REAKTORER
The Breakthrough Institute släppte i juli en rapport som visar att det är möjligt att sänka kostnaderna för att bygga ny kärnkraft genom att utrusta reaktorer med massproducerade komponenter. Det rapporterar Time Magazine.


-> Till artikeln

 

 

KOMMISSIONEN FÖRBEREDER INITIATIV FÖR STORSKALIGA INVESTERINGAR I KLIMATVÄNLIG ENERGI
Europaportalen.se rapporterar att EU-kommissionen förbereder ett förslag där utbyggd kärnkraft blir ett uttalat mål för unionen. Dessutom ska möjligheterna för medlems- länderna att subventionera såväl nybyggnation som drift av kärnkraft öka


-> Till artikeln

OLJA OCH GAS KONKURRERAR UT KLIMATVÄNLIG BASKRAFT
Businessweek rapporterar om den amerikanska kärnkraftsindustrins problem. Dessa beror främst på att billig olja och gas konkurrerar ut kärnkraften ekonomiskt.


-> Till artikeln

KÄRNKRAFTEN NER, UTSLÄPPEN UPP
Forbes rapporterar om hur utsläppen av koldioxid ökar när olja och gas konkurrerar ut, eller av andra anledningar ersätter, kärnkraften i till exempel USA, Japan och Tyskland.


-> Till artikeln

MOTVIND FÖR TYSK VINDRKAFT
Der Spiegel beskriver problemen för den tyska vindkraftsindustrin till havs. Förändrade politiska attityder, höga kostnader och höjda elpriser gör att flera företag i branschen nu kämpar för sin överlevnad.


-> Till artikeln

 


SKGS är ett samarbete mellan de fyra branschorganisationerna Skogsindustrierna, IKEM, SveMin och Jernkontoret. SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor.

Box 55525 |102 04 STOCKHOLM | 08-762 79 49


Om du inte längre önskar ta del av SKGS nyhetsbrev kan du avanmäla dig via energiperspektiv@skgs.org.