SKGS

ENERGIPERSPEKTIV
APRIL 2015


VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT ENERGIPERSPEKTIV

Hej!

Den 22 april arrangerade vi inom SKGS vår Energikonferens 2015 i Stockholm. SVT sände direkt och det var stor uppslutning i lokalen. Fokus var hur Energikommissionen kan stärka Sveriges konkurrenskraft. Ta gärna del av referatet på www.skgs.org.

I samband med konferensen lanserades #el2025 som forum för debatt om svensk energipolitik och aktiviteten blev omgående hög. Fortsätt att följa forumet för att säkerställa att du är med och påverkar debatten!

Vattenfall meddelade nyligen om ändrad inriktning för drifttid för Ringhals 1 och 2, vilket vi inom SKGS befarar innebär att hotet om effektbrist kommit närmare i tiden. Vi anser därför att Energikommissionens uppdrag bör ändras, så att det handlar om att säkerställa tillräcklig planerbar elproduktion redan från 2018. Läs vårt pressmeddelande här

Boka in den 30 juni kl 08:00 för frukostseminarium i Almedalen på temat ”Konkurrenskraft – i fokus för energipolitik 3.0”.

Har du frågor eller synpunkter på Energiperspektiv? Maila till energiperspektiv@skgs.org

Med vänlig hälsning,

tom erixon signatur.png
Tom Erixon
Ordförande basindustrins energisamarbete SKGS

www.skgs.org


ENERGIPRISINDEX APRIL
Ytterligare prisfall i fossila bränslen under mars månad får PwC:s Energiprisindex att falla till historiskt låga nivåer. Stora prisnedgångar i fossila bränslen motverkas endast delvis av ett
stigande elpris och Energiprisindex minskar med 0,7%.

Energiprisindex-april-2015.jpg
 

-> Läs redovisningen här

EUROPA TAPPAR MARK MOT ANDRA REGIONER
Den europeiska näringslivsorganisationen Business Europe publicerade nyligen en studie där man pekar på försämrade villkor för företagande i Europa relativt andra regioner. Ett exempel är dubbelt så höga energipriser i EU som i USA. Generellt sett pekar man på ”mycket högre politiska kostnader” i Europa gällande energimarknaden.

 

-> Läs artikeln här

OFÖRÄNDRADE INVESTERINGAR I FÖRNYBART

Enligt en FN-rapport som publicerades i slutet av mars ökade investeringarna i förnybar energi med 17 procent under 2014, jämfört med året innan. I Europa däremot var de i stort sett oförändrade. Sol- och vindkraft stod för 92 procent av de totala globala investeringarna i förnybar energi.


-> Läs artikeln här

 

 

BALTIKUM FORTSÄTTER ELNÄTSINTEGRATIONEN MED EU
Under året beräknas överföringskabeln mellan Sverige och Litauen, NordBalt, färdigställas. Samtidigt bli en kabel mellan Litauen och Polen klar. Detta är viktiga steg på vägen till att integrera de baltiska elnäten med EU-ländernas. I dag ingår de istället i ett samarbete för att balansera elnäten med bland annat Ryssland. Omorienteringen riskerar att spä på spänningarna mellan Ryssland och de baltiska länderna.

SMARTA ELNÄT ISTÄLLET FÖR SKIFFERGAS?
Skiffergasutvinning har ökat USAs energioberoende, sänkt priserna och bidragit till att göra den energiintensiva industrin mer konkurrenskraftig. Nu menar EU-kommissionen att smarta elnät ska spela samma roll i Europa. En fjärdedel av Europas el kommer från förnybara källor och klimat- och energikommissionär Miguel Arias Cañete anser att den andelen kan öka till hälften år 2030, men det kommer att kräva stora investeringar i mer flexibla nät.
 
-> Läs artikeln här


Samtidigt arbetar Tyskland nu fram en lag som ska möjliggöra fracking. Detta är ett kontroversiellt förslag som mött stark kritik, men landets socialdemokratiska miljöminister Barbara Hendricks, som tidigare varit stark motståndare mot fracking, försvarar det med att tekniken tidigare varit oreglerad och att det kommer att ställas mycket hårda miljökrav.

 

-> Läs artikeln här

HÖGA FÖRVÄNTNINGAR OCH TYDLIGA KRAV PÅ ENERGIKOMMISSIONEN
SVT sände direkt och det var stor publik på plats när SKGS satte den nytillsatta Energikommissionen i fokus den 22 april.


-> Läs referat och se filmerna här

 


SKGS är ett samarbete mellan de fyra branschorganisationerna Skogsindustrierna, IKEM, SveMin och Jernkontoret. SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor.

Box 55525 |102 04 STOCKHOLM | 08-762 79 49


Om du inte längre önskar ta del av SKGS nyhetsbrev kan du avanmäla dig via energiperspektiv@skgs.org.