SKGS

ENERGIPERSPEKTIV
APRIL 2014


VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT ENERGIPERSPEKTIV!

Hej,

Mars och början av april har ur energipolitisk synpunkt främst präglats av två händelser. Dels spelar Rysslands agerande i och gentemot Ukraina fortsatt stor roll, inte minst sedan Putin hotat att stänga av gasleveranserna till Ukraina, vilket också skulle påverka länder inom EU. Sammantaget har detta ökat intresset för frågor om europeisk energisäkerhet och för de alternativ som finns till rysk gas. Dels har IPCC under den senaste månaden presenterat två rapporter. Den ena fokuserar på konsekvenserna av global uppvärmning och den andra inriktar sig på åtgärder för att motverka uppvärmningen genom att minska de globala utsläppen av växthusgaser.

Har du frågor eller synpunkter på Energiperspektiv? Maila gärna till energiperspektiv@skgs.org

Hälsningar,

Jan Johanssons signatur

Jan Johansson
Ordförande basindustrins energisamarbete SKGS

www.skgs.org


ENERGIPRISINDEX APRIL 
PwC:s Energiprisindex minskade med 1,3% sedan föregående månad drivet av nedångar i priserna på el, naturgas och utsläppsrätter.

Energiprisindex-april-2014.png


-> Läs hela redovisningen

PUTIN BIDRAR TILL ÖKAT INTRESSE FÖR SKIFFERGAS I EUROPA
Putin har hotat att stänga av gaskranarna till Ukraina, vilket också äventyrar leveranserna till europeiska unionen. En tredjedel av EU:s gasanvändning importeras idag från Ryssland, och hälften av denna går via Ukraina.

 

-> Till artikeln

 

EU:s ledare samlades i mitten av mars i Bryssel för att diskutera möjligheterna till ökad egen produktion av förnybar energi och skiffergas, med syfte att minska beroendet av rysk gas.
 

-> Till artikeln


Obama besökte Bryssel i slutet av mars och pekade på vikten av att EU hittar fler energileverantörer och lyfte fram USA som en möjlig exportör.
 

-> Till artikeln

SJUNKANDE INVESTERINGAR I FÖRNYBAR ENERGI
Bloomberg New Energy Finance publicerade i början av april sin årliga rapport om globala trender för förnybara energiinvesteringar och konstaterar att investeringarna under 2013 sjönk, för andra året i rad, med 14 % från året innan. Trots detta ökade förnybar energi, exkl. storskalig vattenkraft, sin andel av den totala elproduktionen från 7,8 till 8,5 procent. En annan nyhet är att Kina för första gången investerade mer i förnybar energi än Europa.


-> Till artikeln

 

 

DAGS ATT FASA UT SUBVENTIONER TILL FÖRNYBAR ENERGI
Det innebär ett förslag som röstades igenom av EU-kommissionen den 9/4, med nya riktlinjer för subventioner som ska gälla de närmaste sex åren. ”Det är dags att de här teknologierna svarar på signaler från marknaden”, sade EU:s konkurrenskommissionär Joaquin Almunia, med avseende på mogna projekt inom sol- och vindkraft. Från 2017 ska stöd till förnybara energibolag tilldelas i en konkurrensutsatt process. Riktlinjerna innebär också att stöd ska kunna riktas till energiintensiva branscher som drabbas hårt av höga energipriser.  


-> Till artikeln

IPCC:S FÖRSLAG TILL KLIMATÅTGÄRDER 
I söndags släppte IPCC sin tredje rapport i denna omgång (förra rundan rapporter publicerades 2007). Bland annat konstateras att de globala utsläppen av växthusgaser har ökat snabbare mellan 2000 och 2010 än under de tre tidigare decennierna. Rapporten fokuserar på politiska åtgärder för att stävja den globala uppvärmningen och lyfter fram vikten av internationellt samarbete kring koldioxidskatter och koldioxidprissättning.

Rapporten pekar bland annat ut förnybar energi, kärnkraft och kraftverk som fångar in koldioxid som tekniker som bör användas för att minska den globala uppvärmningen


-> Till artikeln

SKGS BJÖD IN TILL VÅRENS FÖRSTA GRILLNING
SKGS anordnade den 2 april vårens första grillning. På grillen fanns både riksdagspolitiker, basindustrins VDar och myndigheternas GDar. Seminariet var mycket välbesökt, det filmades av Svt Forum och finns nu att se på svtplay.


-> Läs referatet och se film och bilder här

 


SKGS är ett samarbete mellan de fyra branschorganisationerna Skogsindustrierna, IKEM, SveMin och Jernkontoret. SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor.

Box 55525 |102 04 STOCKHOLM | 08-762 79 49


Om du inte längre önskar ta del av SKGS nyhetsbrev kan du avanmäla dig via energiperspektiv@skgs.org.