SKGS

ENERGIPERSPEKTIV
APRIL 2013


VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT ENERGIPERSPEKTIV

Välkommen till den tredje upplagan av Energiperspektiv med nyheter och analyser på energiområdet med klimat-, samhälls- och utvecklingsfokus. Svenska och utländska nyheter blandas och min ambition är att bidra med lite nya och vidgade perspektiv.

I denna upplaga är det premiär för PWC:s Energiprisindex som är en sammanställning av kostnaderna för den svenska industrins energiförsörjning. För er som är prenumeranter på Energiperspektiv kommer detta index att återkomma en gång i månaden och ge en uppdatering om kostnadsutvecklingen på några års sikt såväl som den senaste månaden.

I detta Energiperspektiv kan du bland annat läsa om en studie av amerikanska NASA-forskare, bl.a. den kände klimatforskaren James Hansen, som beräknat kärnkraftens möjlighet att rädda människoliv.

Dessutom kan vi läsa om den brittiska regeringens klartecken för nya reaktorbyggen, de första på 25 år. Enligt rapporter kommer det att handla om två reaktorer som tillsammans genererar klimatvänlig el motsvarande behovet för fem miljoner hushåll. På hemmaplan noterar vi en enkät som tidningen Ny Teknik genomfört riktad till beslutsfattare, chefer och företagare inom teknikområdet.

Till sist passar jag på att flagga för två intressanta seminarier som vi på SKGS arrangerar senare i vår. Den 7 maj håller vi ett frukostseminarium om den tyska energipolitiken och dess påverkan på industrin. Den 29 maj är det dags för ett lunchseminarium om utvecklingen på energiområdet i USA och hur den påverkar den globala industrins investeringsagenda. Du som får detta Energiperspektiv kommer att få separata inbjudningar inom kort.

Har du frågor eller synpunkter på Energiperspektiv? Maila gärna till energiperspektiv@skgs.org

Hälsningar

Jan Johanssons signatur

Jan Johansson
Ordförande basindustrins energisamarbete SKGS
www.skgs.org


ENERGIPRISINDEX
Från och med nu kommer Energiperspektivs prenumeranter att få del av PwC:s Energiprisindex en gång i månaden. Denna månads redovisning indikerar att kostnaderna för den svenska industrins energiförsörjning har ökat med ca 17% under den senaste femårsperioden, och 5% under mars månad.
 

Energiprisindex-tabell

 

-> Läs hela redovisningen

KLARTECKEN FÖR BRITTISK STORINVESTERING I KLIMATVÄNLIG EL 
Regeringen i Storbritannien har gett klartecken till en ny generation av kärnkraftverk och till byggandet av ett kärnkraftverk i Somerset. Enligt Storbritanniens energiminister Ed Davey kommer det nya kärnkraftverket att spela en avgörande roll för säkra leveranser av el till den brittiska industrin och för att minska koldioxidutsläppen. 
 

-> Till artikeln

 

 
ÖKAT ENERGIBEHOV I TILLVÄXTLÄNDER
Energinyheter.se rapporterar att IAEA prognostiserar att kärnkraften kommer att öka med 26 procent i världen under de 16 kommande åren. Bakom expansionen ligger ett kraftigt ökande energibehov i länder med stark tillväxt, främst i Asien. Nya kärnkraftverk planeras även ibland annat USA och Finland. 
 

SVERIGES TEKNIKMAKTHAVARE ÄR POSITIVA TILL NY SVENSK KÄRNKRAFT
Ny Teknik rapporterar om att intresset för att bygga ny kärnkraft i Sverige är stort. När frågan ”Ska vi bygga ny kärnkraft i Sverige?” ställdes till beslutsfattare, chefer och företagare inom teknikområdet svarade 61 procent ja.
 

-> Till artikeln

DE SENASTE ÅRENS KLIMATUTVECKLING KRÄVER EFFEKTIVA ÅTGÄRDER
En artikel i The Economist redogör för de senaste årens klimatutveckling och påpekar behovet av effektiva åtgärder. Även om utvecklingen nu ser mindre alarmerande ut kvarstår behovet av effektiva åtgärder som på allvar minskar den globala uppvärmningen och dess effekter. 
 
REN LUFT RÄDDAR LIV
Business Insider rapporterar att forskare från amerikanska NASA beräknat att närmare två miljoner luftföroreningsrelaterade dödsfall undvikits tack vare användandet av kärnkraft. Ytterligare miljoner människors liv beräknas kunna räddas i framtiden.
 

SKGS är ett samarbete mellan de fyra branschorganisationerna Skogsindustrierna, IKEM, SveMin och Jernkontoret. SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor.

Box 55525 |102 04 STOCKHOLM | 08-762 79 49


Om du inte längre önskar ta del av SKGS nyhetsbrev kan du avanmäla dig via energiperspektiv@skgs.org.