Kan du inte läsa mailet? Läs det här »

Aktuellt Trä - mars 2011
 


Välkommen till Skogsindustriernas marsnummer av nyhetsbrevet Aktuellt  Trä.

Vi rekommenderar att du öppnar mailet via länken ovan "Kan du inte läsa mailet? Läs det här".

Trevlig läsning önskar vi på Skogsindustrierna, Trämekaniska avdelningen,

kontaktperson Marie Åsell, marie.asell@skogsindustrierna.org
 

Du har väl inte glömt att anmäla dig till Trädagen?

Trädagen är en förmiddag fullspäckad med spännande föredrag om träbranschen. Landsbruksminister Eskil Erlandsson gästar Trädagen och kommer att prata om kommande initiativ inom skogsnäringen.

Övriga föredrag är:
 

  • Inldedning: Johan Padel, vd Moelven Timber
  • Lyftet - ett nytt utvecklingsmaterial för ökad produktivitet och kundnytta: AnnsSoffie Perrin, Skogsindustrierna och Tomas Ivarsson, Föreningen Svenska Sågverksmmän
  • Träbranschen med fräscha ögon: Eva Thunholm, södra Timber
  • Doing business in North Africa - risks and opportunities: Sabrina Maouche, Fiskarhedens Trävaru
  • Trender för trä - hur det klassiska materialet kombineras med andra material: Anders Breiholtz, industridesigner
  • Utvecklingen inom mobernt träbyggande: Niclas Svensson, Sveriges Träbyggnadskansli
  • NCC:s syn på industriellt byggande och träbyggnadsteknik: mats Öberg, NCC
  • Trä som framgångsfaktor för en industrellt bostadsutvecklare: Johan Spangenberg, BoKlok

 Trädagen hålls på förmiddagen den 13 april i Stockholm. Mer information och anmälningsfomulär: http://www.skogsindustrierna.org/Skogsnaringsveckan_2011_1
Trädagen är en del av Skogsnäringsveckan.

Anmälningstiden är förlängd till den 18 mars. Koden du behöver för att anmäla sig hittar du på den pappersinbjudan du fått per post. Om du inte fått någon inbjudan eller inte hittar den, kontakta Annika Molander på Skogsindustrierna: annika.molander@skogsindustrierna.se. En avgift på 300 sek debiteras för Trädagen.

Möte med turkiska importörer

Under hösten 2010 genomförde Skogsindustrierna två marknadsstudier om den turkiska trä- och byggindustrin samt en studieresa till Turkiet för svensk sågverksindustri. Vid studieresan genomfördes en uppskattad säljträff mellan de svenska sågverksföretagen och ett 40-tal medlemsföretag från den turkiska importörsorganisationen.

Som ett reslutat av studieresan till Turkiet under 2010 har Skogsindustrierna bjudit in den turkiska importörsorganisationen och dess medlemmar till en studieresa till Sverige perioden 28-31 mars. I samband med besöket arrangerar Skogsindustrierna en middag och ett möte med de turkiska importörerna. De medlemmar som är intresserade av att delta kontaktar:

Henrik Rundgren, tel: 070-921 03 55, henrik@europeanwood.org,
eller Jan Söderlind, tel: 08-762 72 26, jan.soderlind@skogsindustrierna.org

Flera nya Certifierade Träexpertföretag inom Optimera Svenska AB

Skogsindustrierna har under februari medverkat i två kurser med Certifierad Träexpertföretag. 54 bygg- och trävaruhandlare från Optimera Svenska AB har genomfört kursen under två dagar hos Moelven Wood AB i Valåsen med godkänt resultat. Tore Hansson, T H Träkonsult, föreläste tillsammans med Johan Fröbel och Sara Färlin, Skogsindustrierna. Många av de anställda från Optimera hade aldrig sett ett sågverk och besöket var mycket uppskattat och lärorikt.

Johan Fröbel & Sara Färlin

Beräkna utsläpp från transporter 2010!

Som en del i Skogsindustriernas hållbarhetsarbete är det dags att rapportera in utsläpp från transporter under 2010. Data ska vara inrapporterade in till Skogsindustrierna senast 15 april.

Ditt företag har väl börjat beräkna transportemissionerna? Om inte är det hög tid att sätta ingång arbetet! Tidigare har medlemsföretagen redovisat transportutsläpp för år 2007. Nu är det dags igen att redovisa utsläppsberäkningar för transporter för år 2010. Till er hjälp finns en beräkningsmall i Excel som ni kan använda om ni inte har någon egen företagsspecifik samt en handledning med tydliga förklaringar och exempel för att underlätta för dig/er som inte tidigare har gjort liknande beräkningar.

Du beställer dessa av:
Karolina Boholm, 08-762 72 30, e-post till Karolina Boholm

http://www.skogsindustrierna.org/Berakna_utslapp_fran_transporter_2010_1

Effektivare råvarutransporter med sex meter längre lastbil

Forskningsprojektet "En Trave Till" har redovisat sin halvtidsavstämning på det tre år långa forskningsprojektet med praktiska försök. Huvudresultatet är att koldioxidutsläppen från virkestransporter kan minska med drygt 20 procent. Projektet är ett 3-årigt försöksprojekt som löper ut 2011. Resultaten är så goda att det planeras för en fortsättning av projektet och en utvidgning av antalet fordon i något eller några försöksområden. Kanske har ditt sågverk ett bra transportupplägg som ni skulle vilja effektivisera? Det gäller både transporter av sågade trävaror och råvarutransporter med lastbil. Har du förslag eller idéer på projekt, anmäl då dess till:

Karolina Boholm, 08-762 72 30, e-post till Karolina Boholm

Läs mer om ETT-projektet här: http://www.skogsindustrierna.org/ETT-projektet

Skogsindustrierna deltog i byggmässa i Ronneby

Skogsindustrierna har deltagit på en mässa i Ronneby som arrangerades av Woody Bygghandel. Woody Bygghandel hade bjudit in 1 000 proffskunder under två dagar på Ronneby Brunn. Skogsindustrierna fanns med i ett trärike tillsammans med andra trämekaniska företag. Under mässan delade Skogsindustrierna ut informationsmaterial och svarade på frågor om trä och träbyggande.

Johan Fröbel & Marie Åsell

VilmaBas bassortiment trä

Under vecka 3 i år samlades ett 70-tal representanter från sågverk för att få en presentation av vad det nya artikelregistret med trävaror kommer att innebära för de olika handelsleden. VilmBas registret, som levereras från och med 4 april, blir en viktig milstolpe då det är det första gemensamma branschregistret för trävaror.

På mötena, som genomfördes tillsammans med Sveriges Bygg- & Järnhandlareförbund i Jönköping och Stockholm, visades stort intresse och entusiasm för nyordningen som många menar blir startskottet för en effektivare handel och även så småningom e-handel.

Johan Fröbel 

Maj och Hilding Brosenius Forskningsstiftelse - stipendier att söka

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning, i första hand byggnadsteknologisk forskning.

Styrelsen har beslutat att innevarande år dela ut stipendier som i första hand kan användas till projekt som syftar till att reducera byggnaders energianvändning och klimatpåverkan och i andra hand till kontaktskapande studieresor och/eller resor till internationella konferenser med byggnadsteknologisk inriktning. Sökande som avser presentera eget bidrag prioriteras. Totalt kan ca 130.000 SEK delas ut.

Ansökan om högst 2 A4-sidor ska innehålla syfte och ändamål samt förväntad vetenskaplig nytta med projektet eller resan.
Undertecknad ansökan ska skickas till Arne Elmroth, Askögatan 13, 619 31 Trosa, senast den 31 mars 2011. Sökande ska i ansökan förutom fullständig adress och telefon också ange till vilken bank och till vilket bankkonto utbetalning kan ske. Sökande måste vara fysisk person.

Ytterligare upplysningar kan fås av Arne Elmroth, tel. 0156-20170 eller via e-post: Arne.Elmroth@byggtek.lth.se. En elektronisk kopia av ansökan ska skickas till denna adress.

Styrelsen avser att fatta beslut under april 2011. Styrelsens beslut kan inte överklagas.