Kan du inte läsa mailet? Läs det här »

Aktuellt Trä - april 2011
 


Välkommen till Skogsindustriernas aprilnumret av nyhetsbrevet Aktuellt  Trä.

Vi rekommenderar att du öppnar mailet via länken ovan "Kan du inte läsa mailet? Läs det här".

Trevlig läsning önskar vi på Skogsindustrierna, Trämekaniska avdelningen,

kontaktperson Marie Åsell, marie.asell@skogsindustrierna.org
  

Välkomna till seminariet
Nya trämarknader – Polen och Turkiet

Skogsindustrierna inbjuder sina medlemsföretag till ett seminarium om nya trämarknader, torsdagen den 5 maj kl. 08:15-14:45, på World Trade Center i Stockholm.

Förutom information om marknadsprojekten i Polen och Turkiet kommer seminariet att innehålla information om European Woods verksamhet i Kina samt om marknadsläget för trävaror.

För anmälan vänligen skicka ett mail till Marie Åsell: marie.asell@skogsindustrierna.org senast tisdagen den 19 april.

För mer information om seminariet: http://www.skogsindustrierna.org/web/Vakomna_till_seminariet_Nya_Tramarknader.aspx

Bygg i trä med Fixa & Trixa

Till Påsk kommer barnbyggsfoldern” Bygg i trä med Fixa & Trixa” att levereras till bygg- och trävaruhandeln. Innehållet är inspiration och byggtips för barn i åldrarna 5-12 år. Broschyren är på 28 sidor och syftet med den är att barn redan på ett tidigt stadium får en positiv relation till att snickra och bygga i trä.

Alla Skogsindustriernas trämekaniska medlemmar kommer att få ett exemplar skickat till sitt företag, tillsammans med en beställningssedel om de vill ha flera.

Sara Färlin

Nummer 1 av tidningen Träinformation är ute!

Det senaste numret av tidningen Träinformation var det första att behandla årets övergripande tema ”trä i samspel med andra material”. Först ut var trä och betong vars samspel gästskribenten Gert Wingårdh introducerar. Vi tog även en närmare titt på trä och betongbyggnader i Danmark och på trädhusen i Harads. Nästa nummer kommer att beskriva trä och stål och kommer ut den 23 maj.

Länk till tidningssidan http://www.skogsindustrierna.org/web/2010_3.aspx

Sara Färlin

Rekordstort deltagande i årets Träpriset

Skogsindustriernas hederspris Träpriset delas ut vart fjärde år och är en av Sveriges största arkitekttävlingar. Priset delas ut för en byggnad som representerar god svensk arkitektur i trä och som speglar tiden vi lever i. I år inkom 225 bidrag som juryn nu ska titta närmare på. Cirka 10 bidrag kommer att nomineras till slutomgången.

De insända förslagen finns fördelade i hela landet med en koncentration kring storstadsområdena och hälften av alla insända projekt är villor och fritidshus. Skillnaden mot tidigare omgångar är att det finns fler projekt i norra Sverige.

Alla insända bidrag presenteras på www.skogsindustrierna.org/trapriset. Här visas också tidigare års vinnare. I ett första steg kommer nu juryn att välja ut de bidrag som blir nominerade för Träpriset. Nomineringarna presenteras under hösten 2011.

Juryn består av Tina Wik, arkitekt, Tina Wik Arkitekter AB, Anders Svensson, fd VD, White Arkitekter AB, Petra Petersson, arkitekt, Real Architektur, Ulf Janson, professor, Form & Teknik , Chalmers Tekniska Högskola och Jan Lagerström, forskningsdirektör, Skogsindustrierna.

Vinnaren av Träpriset 2012 blir den elfte träpristagaren i raden och får, förutom äran, även den gyllene hästen och prissumman på 100 000 kronor. Dessutom publiceras de nominerade bidragen i boken ”Arkitektur i trä – Träpriset 2012”.

Per Bergkvist

Inbjudan att delta i och sponsra seminariet ”Building with Wood 2011” i Istanbul

Målet med seminariet ”Building with Wood 2011” är att uppdatera turkiska arkitekter, designer och ingenjörer i modernt träbyggande och träinredning. Seminariet hålls den 11 maj 2011 i Istanbul i Turkiet.

De medlemsföretag som önskar erbjuds också möjlighet att bli utställare och sponsor till seminariet till en kostnad av 1 500 euros.

Seminariet arrangeras av European Wood Initiative, ett samarbete mellan Skogsindustrierna, Norwegian Sawmill Industries Association, ProHolz Austria och French Timber.

Anmälan till seminariet sker direkt till info@ekinyayingrubu.com (på engelska).
Anmälan till utställar- och sponsorpaketet sker till Judith Wilding, wilding@proholz.at.
Sista dag för anmälan till utställar- och sponsorpaketet är den 15 april. För att bli garanterad en plats på seminariet, bör anmälan om deltagande också skickas in före den 15 april.

Jan Söderlind

Inbjudan och anmälningsformulär.
Information sponsorpaket.
Kontrakt sponsorspaket.

Byggproduktförordning träder i kraft 24 april

Byggproduktförordningen, CPR, EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 305/2011 publicerades den 4 april 2011 i europeiska unionens officiella tidning. Förordningen träder därmed i kraft om 20 dagar från den 4 april 2011. 

1 (syfte) och 2 (definitioner), 29-35 (kapitel V, tekniska bedömningsorgan), 39-55 (kapitel VII, anmälande myndigheter och anmälda organ), 64 (kommitté), 67 och 68 (kommissionens rapportering och ikraftträdande) samt bilaga IV (produktområden och krav för tekniska bedömningsorgan) är tillämpliga vid ikraftträdandet.

Resten av förordningen är tillämplig 1 juli 2013. Byggproduktdirektivet, CPD,  gäller parallellt med CPR fram till den 1 juli 2013.

 Läs Byggproduktförordningen - svenska   - engelska

Gunilla Beyer                                                          

Export av virke till Italien

Nya regler gäller för export av virke till Italien från den 16 mars 2011, se mer i bilagan.

Gunilla Beyer                                                   Läs mer

Nya riklinjer för truckutbildning –TLP10

Nya riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter -TLP10, har tagits fram av arbetsmarknadens parter. Riktlinjerna medför att Arbetsmiljöverkets krav på teoretiska och praktiska krav uppfylls. TLP10 kan ses som en revidering av den gamla truckläroplanen TLP2. De nya riktlinjerna, mall för arbetsgivarens körtillstånd för truck samt annat truckrelaterat material finns på www.prevent.se/truckar

Margareta Jernelöv

Legionella

Legionella är en bakterie som naturligt förekommer i mark, sjöar och vattendrag. Den tillväxer vid 20-45 graders temperatur och risken är särskilt stor att det bildas höga halter i långvarigt stillastående vatten. Det är därför viktigt att beakta legionella i riskbedömningar och att det finns rutiner för regelbunden genomspolning av t ex nödduschar, brandslangar, bevattningsanläggningar m m. Skogsindustrierna vill uppmärksamma risken för att höga halter av legionella kan förekomma i vattendroppar som bildas vid rengöring/spolning av vatten som varit stillastående länge. Använd därför andningsskydd vid dessa arbetsmoment (filterklass P3).

Legionärssjukan ger lunginflammationsliknande symptom. Den sprids via inandning av små vattendroppar som innehåller bakterien. Den sprids inte från människa till människa. Det finns ingen känd mängd bakterier som man måste inandas för att bli sjuk men personer med nedsatt immunförsvar löper större risk att insjukna.

Regler: Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns på www.av.se

Mikrobiologiska arbetsmiljörisker: AFS 2005:1, Första hjälpen och krisstöd AFS 1999:7, Användning av personlig skyddsutrustning AFS 2001:3.

Margareta Jernelöv

Turkiska importörsföreningen besökte svensk träindustri

  

 

Inom ramen för Skogsindustriernas satsning på nya trämarknader besökte en delegation från den turkiska importörsorganisationen TORID, Sverige den 28-31 mars 2011. De cirka 25 turkiska importörerna och producenterna fick se hela produktionskedjan från avverkning, via sågverk och limträproduktion, till byggmaterialhandel och en färdig limträbyggnad, vilket var mycket uppskattat av deltagarna. De turkiska företagarna fick även tillfälle att prata affärer med Skogsindustriernas medlemsföretag på en säljträff i Stockholm.

Jan Söderlind

 

Följ Skogsindustrierna