Kan du inte läsa mailet? Läs det här »

Aktuellt Trä - oktober 2011
 

Välkommen till Skogsindustriernas oktobernumret av nyhetsbrevet Aktuellt  Trä.

Vi rekommenderar att du öppnar mailet via länken ovan "Kan du inte läsa mailet? Läs det här".

Trevlig läsning önskar vi på Skogsindustrierna, Trämekaniska avdelningen,

kontaktperson Marie Åsell, marie.asell@skogsindustrierna.org
 

Välkommen till Svenskt Trä

Skogsindustrierna samlar sin verksamhet som rör marknadsföring av trä, träprodukter och träbyggande under namnet Svenskt Trä. Den internationella verksamheten kommer att bedrivas under namnet Swedish Wood.

Namnet Svenskt Trä associeras till hög trovärdighet och är tillräckligt brett för att täcka hela vår verksamhet. På så sätt får vi en kraftfull och tydlig avsändare i vår externa kommunikation. Dessutom kommer våra målgrupper nu att lättare kunna överblicka vårt utbud av aktiviteter och tjänster och hitta den information de söker om trä och träbyggande.

I Sverige står vi bakom ett brett samarbete med bygg- och trävaruhandeln, bland annat genom vår serie med byggbeskrivningar för hemmet. Inom det yrkesmässiga byggandet, flerbostadshus, offentliga byggnader, träbroar med mera arbetar vi med undervarumärken som Träbyggnadskansliet, tidningen Trä, Träpriset och TräGuiden. Ett samarbete sker löpande med vår systerorganisation Trä- och Möbelföretagen (TMF). Standardiserings- och FoU-arbeten står dessutom på vår agenda. Allt detta samlar vi nu under namnet Svenskt Trä. 

Läs hela texten

Bertil Stener

Osäkerhet råder – sågverken produktionsbegränsar

Den akuta europeiska skuldkrisen och internationella konjunkturförsvagningen gör att osäkerheten inför kommande vinter och lågsäsong är mycket stor hos sågverken.

Även om vi ännu inte har sett en fysisk nergång är sågverkens kunder mycket oroliga och krisplaner finns i alla led. Det svenska kostnadsläget i kombination med en relativt stark krona gör att lönsamheten för sågverken är mycket dålig. Alla i förädlingskedjan är fullt medvetna om det pressade lönsamhetsläget och ytterligare prispress skulle göra att man måste avstå från nya affärer.

Bakom den globala kris vi nu genomlever finns en framtidstro som talar för ökad träanvändning.

I Sverige ser vi detta bland annat som ett antal framtidsinriktade sågverksinvesteringar. För 2011 och 2012 innebär de nya storsågverken dock ett begränsat kapacitetstillskott på mindre än o,5 miljon m3 sågad produktion. Vid sidan om redan beslutade begränsningar i form av minskat antal skift stängs bara under 2011 en kapacitet på nära 1 miljon m3 i form av nedläggningar eller konkurser.

Läs marknadskrönikan

Bertil Stener

SVENSKT TRÄ på Hem & Villamässan

Svenskt Trä kommer att bemanna en rådgivningsmonter på Hem & Villamässorna i Stockholm (13-16 oktober) och i Göteborg (27-30 oktober). Förväntat antal besökare är 50 000 i Stockholm och 30 000 i Göteborg. På mässan kommer Svenskt Trä att svara på frågor, visa våra produkter och hjälpmedel till de privat- och yrkessnickare som är där.Dessutom kommer Svenskt Trä finnas i mässans stora familjesatsning MINIFIXARNA. Det är en aktivitet som bygger på att barn tillsammans med sina vuxna bygger något på plats. Vår broschyr "Bygg i trä med Fixa & Trixa" kommer att vara inspirationsmaterialet där. Bland annat är MINIFIXARNA ett samarbete med Isabelle McAllister från TV-programmet Fixa rummet, som kommer att finnas vid montern under helgen.

www.fixatrixa.se

Per Bergkvist

Tidningen Träinformation byter namn till Trä

Vår tidning Träinformation byter namn till tidningen Trä. Tidningen bevakar träarkitektur och trädesign i Sverige och i världen, och det nya namnet speglar innehållet bättre och är i linje med namnen på andra materialspecifika tidningar som till exempel tidningarna Betong och Glas.Tidningen Trä är en gratistidning som kommer ut med 4 nummer per år. Nästa nummer av tidningen, det sista för 2011, kommer ut den 14 november och har temat trä och kompositmaterial. Tidningen vänder sig till arkitekter, konstruktörer, studenter och andra inom byggbranschen.Du kan tipsa arkitektur- och designintresserade om tidningen. Följ länken så kommer du till sidan där du anmäler en prenumerant gratis.

www.tidningentra.se

Sara Färlin

Karlstad kommun har antagit en träbyggnadsstrategi

I fredags fattade Karlstad kommun beslut om att anta en träbyggnadsstrategi för kommunen. Syftet är att stimulera byggande i trä, inte minst av energi- och miljöskäl.  I beslutsunderlaget pekas också ut områden såsom ex.vis Grundviken och Norra Stockfallet, där modern träbyggnation anses kunna ”vara ett viktigt inslag i miljön”.

Läs pressmeddelande 

Niclas Svensson

Följ Skogsindustrierna

 

 

Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä. Skogsindustrin sysselsätter drygt 60 000 personer och exporterade för 128 miljarder kronor (2011).

Box 555 25, 102 04 Stockholm, Telefon: 08-762 72 60, E-post:info@skogsindustrierna.org
© 2012 Skogsindustrierna