Kan du inte läsa mailet? Läs det här »

Aktuellt Trä - september 2011
 

Välkommen till Skogsindustriernas septembernumret av nyhetsbrevet Aktuellt  Trä.

Vi rekommenderar att du öppnar mailet via länken ovan "Kan du inte läsa mailet? Läs det här".

Trevlig läsning önskar vi på Skogsindustrierna, Trämekaniska avdelningen,

kontaktperson Marie Åsell, marie.asell@skogsindustrierna.org
 

Hemsidan för avtalsrörelsen

Skogsindustrierna har inför den kommande avtalsrörelsen valt att samla all officiell information på vår hemsida under Avtal 2012. Symbolen bredvid är den vi kommer att använda för information om Avtal 2012.
 

260 000 fransmän besöker hemsidan bois.com varje månad

En central del i den franska kampanjen "ja till trä och nej till CO2!" är hemsidan bois.com (bois betyder trä på franska). Det är en omfattande

Webbfilmer om trä och
användning av trä på 
www.bois.com

hemsida med gedigen information om trä och träprodukter, bland annat ett ständigt ökande antal webbfilmer om olika ämnen relaterade till trä och användning av trä.

Hemsidan vänder sig till både privatpersoner och den professionella sektorn. Sidan är ett kraftfullt verktyg i kampanjen och har de senaste månaderna haft en besöksfrekvens på hela 260 000 personer per månad. 

Läs mer om den franska kampanjen på vår hemsida
Se den senaste reklamfilmen, som 28 miljoner franska TV-tittare sett

Charlotte Apelgren 

Workshop i Europaparlamentet

Den 6-9 september anordnade CEI-Bois, Cepi, Copa-Cogeca med flera en utställning och en workshop i Europaparlamentet under temat "The Forest sector's contribution to the European Bio-Economy". Cirka 200 personer deltog i öppningsceremonin. I utställningen visades olika produkter och innovationer och informationsmaterial delades ut till parlamentsledamöterna och deras assistenter under utställningsdagarna.

I samband med utställningen anordnades också seminarier och runda-bordskonferenser av MEP Gaston Franco under temat "2011 - The International Year of Forests - European and Global forests, which way for the future?", se agenda,  program  och  pressrelease.

Gunilla Beyer

Hem & Villa hösten 2011

Skogsindustrierna kommer att vara med på Hem & Villa-mässan i Stockholm den 13-16 oktober och i Göteborg den 27-30 oktober. En rådgivningsmonter kommer att finnas tillgänglig för besökarna, som till största delen är allmänheten. Mässorna har totalt 80 000 besökare.

Vi presenterar vårt nya avdelningsnamn Svenskt Trä och visar upp de skrifter och hemsidor vi har. Deltagandet är en satsning för att nå ut med Trämekaniska avdelningens nya namn samt för att informera om Skogsindustriernas informationsmaterial till en målgrupp vi inte tidigare har riktat oss mot genom mässor. Vi är också delaktiga i en barnaktivitet där barn med föräldrar kan inspireras till att bygga efter vår nya skrift ”Bygg i Trä med Fixa & Trixa”.

Per Bergkvist

Mer om spån- eller faltak

Många arkitekter har visat stort intresse för att bygga hus med spån- eller faltak. Tidigare har det inte funnits information om hur det går till att bygga med denna teknik. Skogsindustrierna har valt att arbeta fram ett nytt avsnitt i TräGuiden där man visar konstruktionsexempel. Arbetet har tagits fram i samarbete med Anna Pousette på SP Trätek i Skellefteå. 

Tillsammans med Birgit Östman på SP Trätek i Stockholm har Skogsindustrierna låtit studera brandegenskaperna hos spån- eller faltak enligt den nya europeiska metodiken för provning och klassificering. Dessa resultat finns med under respektive konstruktionsexempel.

De nya konstruktionslösningarna finner ni här         Johan Fröbel

Fortsättning på vår satsning från Nordbygg 2010

Delar av vår utställning på Nordbygg i form av ett Träcafé som bestod av två stora trä-träd kommer att stå som en skulptur i en rondell i Piteå. Satsningen, som var ett projekt mellan Skogsindustrierna, TMF och Nordbygg för att få arkitekter under utbildningen att tänka trä i spektakulära sammanhang. 

Det var två arkitekter som vann, Åsa Landahl och Tomas Jonnergård, från Chalmers i Göteborg och bidraget hette Fägnad. Nu kommer trädet att stå som en symbol för Trästad 2012 och för Piteå som en trästad. Vi är glada att Piteå kommun har genomfört projektet och att trädet får leva vidare.

Bild Fägnad i Piteå         Per Bergkvist

Träinformation nummer 3 ute nu

Nummer 3 av  tidningen Träinformation har temat trä möter glas, där vi skriver om befintliga projekt och intressant forskning i det sammanhanget. Vi tar en utblick mot japansk arkitektur med mera.

Du vet väl att du kan tipsa intresserade arkitekter, konstruktörer eller studenter att de kan prenumerera på tidningen gratis? Anmäl prenumeration här 

Sara Färlin

Följ Skogsindustrierna

Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä. Skogsindustrin sysselsätter drygt 60 000 personer och exporterade för 128 miljarder kronor (2011).

Box 555 25, 102 04 Stockholm, Telefon: 08-762 72 60, E-post:info@skogsindustrierna.org
© 2012 Skogsindustrierna