Kan du inte läsa mailet? Läs det här »

Aktuellt Trä - augusti 2011
 

Välkommen till Skogsindustriernas augustinummer av nyhetsbrevet Aktuellt  Trä.

Vi rekommenderar att du öppnar mailet via länken ovan "Kan du inte läsa mailet? Läs det här".

Trevlig läsning önskar vi på Skogsindustrierna, Trämekaniska avdelningen,

kontaktperson Marie Åsell, marie.asell@skogsindustrierna.org
 

 

Kontraktskurs 20-21 oktober 2011

Kontraktskursen tar upp de standardkontrakt för sågade trävaror som finns för de olika marknaderna. Under kursen går vi igenom köp- och avtalsrätt, leveransklausuler, kredit- och transportförsäkringar, utlandsbetalningar och de nya INCOTERMS 2010, och mycket mer.

Kursen hålls 20-21 oktober 2011, på Elite Palace Hotel, Sankt Eriksgatan 115, Stockholm. Kursledare är Johanna Albihn, adLegus AB, tidigare jurist på Svenska Trävaruexportföreningen.

Anmälan vill vi ha senast den 16 september.

Marie Åsell

Läs Kursinbjudan    och    Kursprogrammet

EU-forskning

Nu har EU-utlysningarna för ansökningar om forskningsprojekt för 2012 kommit. Alla arbetsprogram finns förutom på Cordis hemsida även på EU-kontorets hemsida www.fbsresearchsupport.se. Eftersom EU-supportkontoret finansieras av bl.a. Skogsindustrierna, är det gratis att registrera sig för information och hjälp från kontoret.

Kontaktperson för trä är Finn Englund, SP Trätek, tel. 010-5166204, e-post: finn.englund@sp.se

Jan Lagerström

Ny TV-kampanj i Frankrike

Med samma slogan som 2010 genomförs den nya franska TV-kampanjen "ja till trä och nej till CO2!". I denna nya uppdaterade version är reklamfilmen mer fokuserad på segment leva med trä, som golv, fönster och inredning. Den första omgången genomfördes under två veckor i juni och den andra kommer att genomföras under en vecka i september. Reklaminslaget på 30 sekunder kommer att visas på bästa sändningstid i franska nationella kanaler (2, 3, 4 och 5) och beräknas nå 28 miljoner tittare. Parallellt genomförs samtidigt en WEB TV-kampanj på bois.com. Under 2011 kommer 75 filmer att läggas upp där.

Den franska kampanjen genomförs i samarbete med de franska organisationerna CODIFAB och France Bois Forêt och den finska skogsstiftelsen. För mer information besök www.bois.com.

Jan Söderlind

Läs och se bilder från kampanjen

Allmänhetens byggprojekt under sommaren

På hemsidan www.byggbeskrivningar.se gjordes en enkät före sommaren som handlade om projekt under semestern. Resultatet visade bland annat att nästan hälften av de som svarat skulle bygga en altan under semestern. På frågan om man skulle bygga ihop med sina barn, planerade 43 procent att göra det. Dessa pressmeddelanden fick bra mottagande och gav upphov till 12 artiklar i bland annat Borås tidning, Falu Kuriren, Östgöta Correspondenten, Värmlands Folkblad och Gård & Torp. För mer information om enkäten och resultaten, se bifogade pressmeddelanden.

Sara Färlin

Läs pressmeddelande altan   och   pressmeddelande Fixa & Trixa

 

Följ Skogsindustrierna

Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä. Skogsindustrin sysselsätter drygt 60 000 personer och exporterade för 128 miljarder kronor (2011).

Box 555 25, 102 04 Stockholm, Telefon: 08-762 72 60, E-post:info@skogsindustrierna.org
© 2012 Skogsindustrierna