Kan du inte läsa mailet? Läs det här ยป

Nyhetsbrevet Aktuellt september 2011
 

Välkommen till Skogsindustriernas septembernummer av nyhetsbrevet Aktuellt! 
Kan du inte läsa mailet? Klicka här.

I fokus

Svensk skogsindustri bromsar
Trots produktionsökningar för sågade trävaror, massa och papper är produktionen inte tillbaka på nivåer före krisen 2008. Exportvärdet för massa och papper har ökat men värdet har gått tillbaka för sågade trävaror. Detta framgår av Skogsindustriernas senaste kvartalsrapport. Läs mer här

Skogsindustrierna presenterar samordnade krav
mot GS

Skogsindustrierna presenterar tillsammans med Grafiska Företagens Förbund, SLA, Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet och Trä- och Möbelföretagen (TMF) samordnade krav mot GS. Kollektivavtalen måste spegla verkligheten, och de måste stödja företagen i att verka på en global marknad. Lön måste bestämmas utifrån företagens förutsättningar och de enskilda medarbetarnas prestationer. För att snabbt kunna anpassa verksamheten behöver dessutom våra medlemsföretag kunna bestämma när arbetet ska utföras. Läs mer här

Ökade kostnader oroar i osäker konjunktur
- Vi undrar hur Pappers resonerar när de vill ha så höga kostnadsökningar för företagen, samtidigt som läget i världsekonomin är oroande och konjunkturen mattas av. Det säger Per Hidesten, vice VD, förhandlingsdirektör och ansvarig för Skogsindustriernas avtalsrörelse 2012 i en kommentar till Pappers krav. Läs mer här

Tidsplan för avtalsförhandlingarna
På torsdag och fredag (29-30/9) överlämnar Skogsindustrierna sina avtalskrav/yrkanden till alla fackliga motparter och på måndag påbörjas avtalsförhandlingarna. Läs mer om vad som händer i avtalsrörelsen.

Energi & Klimat

Skogsindustriernas remissutlåtande kring TPA-utredningen
Utredaren Peter Nygårds lämnade före sommaren in sitt slutbetänkande kring tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten, TPA. Skogsindustrierna har nu lämnat in sitt remissyttrande som stöder förslaget i sin helhet.
Läs mer här   Remissvaret

Sverige indelas i 4 elområden från den 1 november
Efter ett beslut i EU-kommissionen 2010 kommer nu fyra elområden att införas i Sverige den 1 november 2011. Uppdelningen kommer tydliggöra var begränsningar i överföringsförbindelser i landet finns. Det kommer också troligtvis leda till skillnader i elpris mellan södra och norra Sverige.
Läs mer här

Ny ordförande för basindustrins samarbetsorganisation
Lars-Eric Aaro, VD LKAB, är sedan den 1 september ny ordförande i SKGS. Aaro efterträder Bo Annvik, vice VD, Outokumpu.
Läs mer här

Skog

Skogsexkursion med Miljömålsberedningen
Måndagen den 19 september 2011 var Skogsindustrierna tillsammans med Holmen och Södra värdar för en skogsexkursion med Miljömålsberedningen i skogarna kring Kolmården. Läs mer här

Regeringen satsar 80 miljoner kronor på fler jobb i skogen
Skogsindustrin välkomnar regeringens satsning på 80 miljoner kronor för flera jobb i skogen. Arbetstillfällen och även rådgivning, som ingår i satsningen, ligger helt i linje med skogsindustrins fokusområden och det är två områden som bör prioriteras. Läs mer här

Forskning

Forskare vid Innventia fick utmärkelser vid Paper Physics 2011 i Graz
Vid Paper Physics 2011 i Graz, Österrike i september erhöll Marco Lucisano prestigefyllda ”Van den Akker Prize”. Läs mer här

Trä & Byggande

260 000 fransmän besöker hemsidan bois.com varje månad
En central del i den franska kampanjen "ja till trä och nej till CO2!" är hemsidan bois.com (bois betyder trä på franska). Det är en omfattande hemsida med gedigen information om trä och träprodukter, bland annat ett ständigt ökande antal webbfilmer om olika ämnen relaterade till trä och användning av trä. Läs mer här

Se den senaste reklamfilmen, som 28 miljoner franska TV-tittare sett

Workshop i Europaparlamentet
Den 6-9 september anordnade CEI-Bois, Cepi, Copa-Cogeca med flera en utställning och en workshop i Europaparlamentet under temat "The Forest sector's contribution to the European Bio-Economy". Cirka 200 personer deltog i öppningsceremonin. I utställningen visades olika produkter och innovationer och informationsmaterial delades ut till parlamentsledamöterna och deras assistenter under utställningsdagarna.

I samband med utställningen anordnades också seminarier och runda-bordskonferenser av MEP Gaston Franco under temat "2011 - The International Year of Forests - European and Global forests, which way for the future?". Läs mer här

Seminarier/Utbildning

Skogsindustrins arbetsmiljöutbildning
Den 25 oktober anordnar Skogsindustrierna en kurs i ”Arbetsmiljö-arbetsgivarens ansvar” i Stockholm för medlemmar. För mer information och anmälan: Läs mer här 

Övrigt

Nytt nummer av tidningen Skog & Industri

Nytt nummer av tidningen Träinformation
 

Följ Skogsindustrierna


För mer information, vänligen kontakta Skogsindustriernas Aktuelltredaktion.

Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä. Skogsindustrin sysselsätter drygt 60 000 personer och exporterade för 128 miljarder kronor (2011).

Box 555 25, 102 04 Stockholm, Telefon: 08-762 72 60, E-post:info@skogsindustrierna.org
© 2012 Skogsindustrierna