Kan du inte läsa mailet? Läs det här ยป

Nyhetsbrevet Aktuellt oktober 2011
 

Välkommen till Skogsindustriernas oktobernummer av nyhetsbrevet Aktuellt! 
Kan du inte läsa mailet? Klicka här.

I fokus

Skogsindustrierna lanserar ny interaktiv medlemskarta
En digital karta som visar Skogsindustriernas medlemsföretags utbredning och position i Sverige har lanserats på skogsindustrierna.se.

Samtliga massa- och pappersbruk, sågverk och företag som arbetar med vidareförädling av träprodukter, samt övriga företag som ingår i Skogsindustrierna finns markerade på kartan. En faktaruta om respektive företag visar basfakta om vilka produkter som framställs och i vilka volymer tillverkningen sker. Den här informationen visas tillsammans med kontaktuppgifter på ett överskådligt sätt. För mer detaljerad information om varje företag finns hänvisning till deras respektive hemsidor. Läs mer här

En bit in i i förhandlingarna - hur går det?
Per Hidesten, vice vd, förhandlingsdirektör och ansvarig för Skogsindustriernas avtalsrörelse 2012, kommenterar var förhandlingarna befinner sig och vad som händer den närmaste tiden. Läs mer här

Lönekostnadsökningar kan påverka massa- och pappersbrukens framtid
Skogsindustriernas nyligen genomförda enkät med fyra av varandra oberoende svenska skogsanalytiker visar att bilden för pappers- och massatillverkning i Europa ser allt annat än ljus ut, och att tillverkningskapaciteten antas fortsätta minska. Att klara av kostnader blir avgörande för att överleva på en allt mer pressad europeisk marknad. Läs mer här

Även Skogsindustrierna kommenterar det ekonomiska nuläget och läget för skogsindustrin. Läs artikeln Osäkerheten är osäkerheten med Marianne Svensén, branschekonom och chef för enheten bransch- och marknadsanalys på Skogsindustrierna. 

Svenskt Trä

Skogsindustrierna lanserar Svenskt Trä
Skogsindustrierna samlar sin verksamhet som rör marknadsföring av trä, träprodukter och träbyggande under namnet Svenskt Trä. Den internationella delen kommer att bedrivas under namnet Swedish Wood.

- Namnet Svenskt Trä speglar den kunskap och bredd vi har när det gäller marknadsföring av trä i vår verksamhet, säger Marie S. Arwidson, vd för Skogsindustrierna. Vi har med detta fått en kraftig och tydlig avsändare i vår externa kommunikation. Dessutom kommer våra målgrupper nu att lättare kunna överblicka vårt utbud av aktiviteter och tjänster och hitta den information de söker om trä och träbyggande. Läs mer här   Besök svenskttra.se

Nu byggs första åttavåningshusen med moderna träkonstruktioner i Stockholmsregionen
I Strandparkens attraktiva läge i Sundbyberg byggs de första höghusen helt i moderna träkonstruktioner. Husen är ritade av Wingårdhs arkitekter och det första huset kommer att stå klart under våren 2013. Läs mer här

Karlstad satsar på modernt träbyggande
I september fattade Karlstad kommun beslut om att anta en träbyggnadsstrategi för kommunen. Syftet är att stimulera byggande i trä, inte minst av energi- och miljöskäl. I beslutsunderlaget pekas också områden ut såsom Grundviken och Norra Stockfallet, där modern träbyggnation anses kunna "vara ett viktigt inslag i miljön". Läs pressmeddelandet här

Transport

Miljöpartiets lastbilsskatt strider mot målen för förnybar energi
Miljöpartiet har på DN Debatt 4/10 föreslagit en glesbygdsskatt. En skatt som ska läggas på avstånd utan hänsyn till de effekter det får för glesbygd, sysselsättning och klimat. Skogsindustrierna vd Marie S. Arwidson replikerar i ett debattinlägg. Läs mer här

Järnvägens behov av ökad kapacitet
Trafikverkets Kapacitetsutredning presenterade en delrapport om järnvägens behov av ökad kapacitet den 30 september. 
Läs Skogsindustriernas remissvar    Läs Transportrådets remissvar

Avtal 12

Förhandlingarna i full gång
I slutet av september lämnade Skogsindustrierna sina yrkanden till samtliga motparter och alla krav utväxlades. Per Hidesten kommenterar och reder ut vad man förhandlar kring bortom enskilda löneökningar. Läs mer här.

Basfakta - vad är en avtalsrörelse
Nu finns en kort beskrivning på de vanligaste begreppen inom avtalsrörelsen. Läs mer här.

Info om den pågående avtalsrörelsen
Information om avtalsrörelsen har Skogsindustrierna samlat på hemsidan under Avtal 12. Läs mer här.

Övrigt

Skogsnäringsveckan 2012
Boka redan nu in i era kalendrar Skogsnäringsveckan 2012 på City Conference Center/Norra Latin. Den officiella invigningen är 17 april, där H.M. Konung Carl XVI Gustaf medverkar. Samma eftermiddag är det Skogsindustriernas öppna årsmöte. Den 18 april är det Trädagen. 

 

Följ Skogsindustrierna


För mer information, vänligen kontakta Skogsindustriernas Aktuelltredaktion.

Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä. Skogsindustrin sysselsätter drygt 60 000 personer och exporterade för 128 miljarder kronor (2011).

Box 555 25, 102 04 Stockholm, Telefon: 08-762 72 60, E-post:info@skogsindustrierna.org
© 2012 Skogsindustrierna