Kan du inte läsa mailet? Läs det här ยป

Nyhetsbrevet Aktuellt mars 2011
 

Välkommen till Skogsindustriernas marsnummer av nyhetsbrevet Aktuellt! Kan du inte läsa mailet? Klicka här.

I fokus

Svensk skogsindustriexport växte med fem procent till 129 miljarder kronor under 2010
Skogsindustrin återhämtade sig på det hela taget under 2010. God efterfrågan på massa och papper, och ökad produktion i Sverige. Sågverken gynnades av stark hemmamarknad, men tappade marknadsandelar på exporten. En starkare svensk krona, höjda kostnaderna för virkesråvara, energi och kemikalier påverkade de svenska skogsindustriföretagens konkurrenskraft negativt. Detta framgår av Skogsindustriernas kvartalsrapport, som också summerar helåret 2010. Läs mer här

Flera spännande talare klara till Skogsnäringsveckan
Till de parallella förmiddagsseminarierna är nu talarna klara.
Bland annat kommer: Rolf Annerberg, ordförande i miljömålsberedningen, Generaldirektör Formas, Monika Stridsman, GD Skogsstyrelsen, Lars Hjälmered, riksdagsledamot (M) miljötalesman, ledamot av Miljö- och Jordbruksutskottet, Helén Pettersson, riksdagsledamot (S) samt Mats Sandgren,skogsdirektör SCA Skog till seminariet om Biologisk Mångfald den 12 april. 

Till seminariet om Globalisering och innovationer i skogsindustrin återfinns talarna: Ulf Bengtsson, förbundsordförande Sveriges ingenjörer, Annie Johansson, riksdagsledamot (C). Björn O. Nilsson, vd IVA, Peter Berg, skogsindustriexpert McKinsey, Mats Nordlander, EVP, Country Manager Sweden Stora Enso, Peter Eklund, vd Bergkvist-Insjön. Läs mer om Skogsnäringsveckan här

Transport

Farledsavgifterna är felkonstruerade - missgynnar godstrafik
Sjöfartsverket har beslutat att sänka den delen av farledsavgiften som berör den godsbaserade delen med totalt 24 Mkr. Skogsindustrierna naturligtvis att detta är ett steg i rätt riktning, men anser samtidigt att konstruktionen av farledsavgiften bör göras mer rättvis. Läs mer här

Skogsindustrierna söker vikarierande Transportdirektör
Tjänsten innebär att ansvara för de transportpolitiska frågorna i kontakt med politiker, departement och myndigheter i Sverige och EU. Bland dina uppgifter ingår att analysera och konsekvensberäkna olika transportpolitiska förslag, bereda remissvar på olika utredningar, formulera och synliggöra Skogsindustriernas ståndpunkter i olika sammanhang samt omvärldsbevakning och opinionsbildning i prioriterade transportpolitiska frågor. Läs mer här

Beräkna utsläpp från transporter 2010
Som en del i Skogsindustriernas hållbarhetsarbete är det dags att rapportera in utsläpp från transporter under 2010. Data ska vara inrapporterade in till Skogsindustrierna senast 15 april 2011. Läs mer här

Effektivare råvarutransporter med sex meter längre lastbil
Forskningsprojektet "En Trave Till" har redovisat sin halvtidsavstämning på det tre år långa forskningsprojektet med praktiska försök. Huvudresultatet är att koldioxidutsläppen från virkestransporter kan minska med drygt 20 procent. Projektet är ett 3-årigt försöksprojekt som löper ut 2011. Resultaten är så goda att det planeras för en fortsättning av projektet och en utvidgning av antalet fordon i något eller några försöksområden. Kanske har ditt sågverk ett bra transportupplägg som ni skulle vilja effektivisera? Det gäller både transporter av sågade trävaror och råvarutransporter med lastbil. Har du förslag eller idéer på projekt, anmäl då dess till:

Karolina Boholm, 08-762 72 30, e-post till Karolina Boholm

Läs mer om ETT-projektet här: http://www.skogsindustrierna.org/ETT-projektet

Enklare regler för att virkesupplag vid allmän väg
Från och med den 1 april införs enklare regler för att lägga virke vid allmän väg eftersom det går det att ansöka om ett generellt tillstånd som gäller under ett år. Läs mer här

Trä & Byggande

Rekordstort deltagande i årets Träpriset
Skogsindustriernas hederspris Träpriset delas ut vart fjärde år och är en av Sveriges största arkitekttävlingar. Priset delas ut för en byggnad som representerar god svensk arkitektur i trä och som speglar tiden vi lever i. I år inkom 225 bidrag som juryn nu ska titta närmare på. Cirka tio bidrag kommer att nomineras till slutomgången. Läs mer här eller gå till sidan för Träpriset 2012

Senaste numret av Träinformation ute nu.
Nu kan du läsa senaste numret av Träinformation. Vill du prenumerera på tidningen?
Läs Träinformation eller prenumerera här

Forskning

Chalmersforskare får pris på 500 000 kr för att utveckla cellulosafibern
Årets Kompetensutvecklingspris från Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond tilldelas Merima Hasani vid Chalmers Tekniska Högskola. Priset ska användas för forskning vid University of Natural Resources and Applied Life Sciences, BOKU i Wien. Forskningen ska syfta till att ge cellulosafibrer ny funktionalitet. Läs mer här

2011 års Marcus Wallenbergpris tilldelas professor Erik Næsset
2011 års Marcus Wallenbergpris tilldelas professor Erik Næsset vid Norges Universitetet för Miljö- och Biovetenskap, Ås, Norge, för hans banbrytande forskning om flygburen laserskanning som en integrerad del av skogsinventeringar. Läs mer här

Johan Elvnert har utsetts till manager för Forest-Based Sector Technology Platform
Ordföranden i FTP – Forest-Based Sector Technology Platform – meddelar att svensken Johan Elvnert har utsetts till manager för FTP. Läs mer här

Arbetsgivar- & kompetensfrågor

Per Hidesten blir vice vd med ansvar för arbetsgivarfrågor på Skogsindustrierna
Skogsindustriernas styrelse har utsett Per Hidesten till vice vd med ansvar för arbetsgivarfrågor på Skogsindustrierna. Per Hidesten har sedan 2006 varit förhandlingsdirektör  och chef för arbetsgivaravdelningen på Skogsindustrierna. Utnämningen innebär bland annat att Per blir ansvarig för avtalsförhandlingarna 2011-2012.

Rekordmånga högskolestudenter på skogsindustrikvällar
Hittills under våren har Skogsindustrierna, tillsammans med medlemsföretag, arrangerat branschkvällar på fyra högskolor och universitet runt om i landet. Totalt deltog fler studenter än föregående år och sammanfattningsvis blev det en uppslutning på omkring 600 personer. Läs mer här

Kompletteringar i avtalet om kompletterande sjuklön vid arbetsolycksfall
Skogsindustrierna och Pappers har vid en kansliöverläggning träffat överenskommelse om kompletteringar i befintligt avtal om kompletterande sjuklön vid arbetsolycksfall. Läs mer här

Seminarium: När är en uppsägning sakligt grundad?
Välkommen till regionalt möte i april där du får möjlighet att träffa Skogsindustriernas och TMF:s chefsjurist Andreas Edenman, som reder ut begreppet uppsägning på grund av personliga skäl.
Läs mer här

Följ Skogsindustrierna


För mer information eller synpunkter på nyhetsbrevet, kontakta Skogsindustriernas Aktuelltredaktion. 

Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä. Skogsindustrin sysselsätter drygt 60 000 personer och exporterade för 128 miljarder kronor (2011).

Box 555 25, 102 04 Stockholm, Telefon: 08-762 72 60, E-post:info@skogsindustrierna.org
© 2012 Skogsindustrierna