Kan du inte läsa mailet? Läs det här ยป

Nyhetsbrevet Aktuellt maj 2011
 

Välkommen till Skogsindustriernas majnummer av nyhetsbrevet Aktuellt!
Kan du inte läsa mailet? Klicka här.

I fokus

Inbjudan - Så här arbetar skogsindustrin med biologisk mångfald

Frågan om biologisk mångfald har börjat engagera på nationell likväl som på internationell nivå. Hur ser människans påverkan på våra skogar ut och hur ställer sig skogsindustrin till frågan om biologisk mångfald?
Var: Rosendals trädgårdar i Stockholm
När: 31 maj kl. 14.30. Vi avrundar vid 16.30 med rosévin i den vackra fruktträdgården.

Läs mer och anmäl dig här

Skogsindustrierna antar det nya Industriavtalet

Skogsindustriernas styrelse har antagit förslaget till nytt reviderat Industriavtal. Avtalet ska ersätta det befintliga Industriavtalet från 1997 som varit en hörnsten för lönebildningen i Sverige. Läs mer här

Läs mer om det nya Industriavtalet här

Skogsindustrierna kommenterar Pappers nej till nytt Industriavtal

Pappers har sagt nej till ett nytt Industriavtal och har därmed ställt sig utanför industrisamarbetet och de gemensamma spelregler som gäller inom industrin. Läs mer här

Energi & Klimat

Skogsindustrierna välkomnar förslag att avskaffa monopolet för fjärrvärmenäten

Den rådande monopolsituationen har lett till en obefintlig priskonkurrens och många missnöjda kunder på fjärrvärmemarknaden. TPA-utredningens betänkande föreslår tredjepartstillträde till fjärrvärmemarknaden utan undantag för några nät. Läs mer här

Principen för fördelning av utsläppsrätter klar

Den 27 april fattade EU-kommissionen beslut om principerna för tilldelningen av fria utsläppsrätter till de industrier som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter, ETS. Läs mer här

Pappersindustrin minskar sina utsläpp

Naturvårdsverket  har sammanställt statistik från de svenska företag som deltar i EU ETS, utsläppshandelssystemet för koldioxid. Totalt sett har utsläppen från de svenska anläggningarna ökat från 17.5 till 22.7 miljoner ton under 2010. Den enda delsektor som uppvisar en annan trend är produktionen av ”papper och papp” som istället minskat sina utsläpp med 5 % eller knappt 32 tusen ton CO2. Läs mer här

Papper

Kommissionen har remitterat förslag till end-of-waste-kriterier för papper

Enligt EUs reviderade avfallsdirektiv ska kriterier utarbetas för omklassning av avfall, dvs kriterier för att få klassa ett avfall som sekundärt råmaterial. Kommissionen har nu föreslagit kriterier för papper. Läs mer här

Utökade krav på returfiber i Blommans nya förslag

Kommissionen har remitterat två nya utkast till kriterier för Blommans miljömärkning av tidningspapper och tryckta pappersprodukter. Läs mer här

EUs färdplan för ett resurseffektivt Europa

EU kommer i sommar att publicera en färdplan om resurseffektivitet som en konkretisering av det i våras publicerade meddelandet om flaggskeppet med samma namn. Förslag på verktyg och åtgärder kommer att föreslås. Läs mer här

Transport

Skogsindustriernas transportdirektör blir Årets Kvinnliga Förebild

Stora Logistik & Transportpriset 2011 i kategorin Årets Kvinnliga Förebild gick till Karolina Boholm på Skogsindustrierna. Juryns motivering löd: "Årets Kvinnliga Förebild är Karolina Boholm för hennes unika kompetens och förmåga att på ett kreativt, engagerat och resultatinriktat sätt driva frågor inom transporter, infrastruktur, drivmedelsskatter och biodrivmedel." Läs mer här

Isbrytningen bör inte finansieras med farledsavgifter

Skogsindustrierna har tillsammans med Sveriges Hamnar, NTR, Jernkontoret, Plast- och Kemiföretagen samt SveMin skickat ett brev till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Läs mer här

Utvärdering av isbrytningssäsongen 2010/2011

Sjöfartsverket har fått beröm för hur man hanterat vinterns isbrytning, men hur har ni medlemmar upplevt Sjöfartsverkets nya isbrytarstrategi och nya kundfokus?  Vi tar gärna emot förslag på förbättringar. Ring eller maila Karolina Boholm senast den 7 juni.

(Utvärderingen redovisar Karolina till "Vintersjöfartsrådet", där hon sitter som skogsindustrins representant tillsammans med Sjöfartsverket, Näringsdepartementet och alla de branschorganisationer som är berörda av isbrytning.)

Debattartikel - Miljöregler riskerar att slå ut fartygstransporter

SvD Opinion 29/4: Beslutet om skärpta gränsvärden för svavel i fartygsbränslen slår oerhört mycket hårdare mot svensk industri än mot våra konkurrenter i övriga världen. Beslutet är ett allvarligt hot mot sysselsättning och välfärd i Sverige. Dessutom är det kontraproduktivt ur miljösynpunkt, eftersom sjötransporter ersätts av lastbilar, skriver företrädare för svenska industriföretag, rederier och fackföreningsrörelsen. Läs mer här

Trä & Byggande

Nytt nummer av tidningen Träinformation finns ute nu!

Läs mer här

Annonskampanj för byggbeskrivningar.se

Sedan mitten av april har Skogsindustrierna annonserat om sina byggbeskrivningar. Annonserna riktar sig mot hemmafixaren och uppmanar till beskö på www.byggbeskrivningar.se för att få information om, och bli inspirerad av byggbeskrivningarna, dimensionsprogrammet och Bygg i trä-boxen.

Övrigt

Skog & Industri vinner pris för bästa organisationstidning

Skogsindustriernas medlems- och organisationstidning Skog & Industri vann Guldbladet 2011 i kategorin Bästa Organisationstidning. Priset delades ut i samband med Sveriges Uppdragspublicisters tävling om bästa redaktionella kommunikation. Läs mer här
 

Följ Skogsindustrierna


För mer information eller synpunkter på nyhetsbrevet, kontakta Skogsindustriernas Aktuelltredaktion.

 

 

Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä. Skogsindustrin sysselsätter drygt 60 000 personer och exporterade för 128 miljarder kronor (2011).

Box 555 25, 102 04 Stockholm, Telefon: 08-762 72 60, E-post:info@skogsindustrierna.org
© 2012 Skogsindustrierna