Kan du inte läsa mailet? Läs det här ยป

Nyhetsbrevet Aktuellt januari 2011
 


Välkommen till Skogsindustriernas januarinummer av nyhetsbrevet Aktuellt! Kan du inte läsa mailet? Klicka här.

I fokus

Svensk skogsindustri växte under 2010 - värdet av skogsindustriexporten ökade med fyra procent
Efter den ekonomiska kris och lågkonjunktur som drabbade industrin 2008 – 2009 följde under 2010 ett år av återhämtning för den svenska skogsindustrin. Värdet av hela den svenska skogsindustriexporten beräknas till 128 miljarder kronor under 2010. Läs mer här

Industrin överens om avtalsförhandlingarna
Parterna inom industrisektorn är överens om en tidsmässig samordning av årets kommande avtalsförhandlingar.Förhandlingarna kommer att inledas den 1 september och den 30 november ska de nya avtalen vara klara. Läs mer här

Sex meter längre lastbil ger 20 procent lägre utsläpp
Koldioxidutsläppen från virkestransporter kan minska med drygt 20 procent visar en ny rapport från forskningsprojektet ”En Trave Till” ( ETT). "Två ETT-fordon kan ersätta tre konventionella virkesbilar, vilket ger färre lastbilar på våra vägar och därmed minskade utsläpp och ökad trafiksäkerhet," säger Karolina Boholm, ansvarig för Transportpolitik på Skogsindustrierna. Läs mer här

Transport

Dags för en blocköverskridande vision om infrastrukturen - Skogsindustrierna skriver på Newsmill
(2010-12-22) Järnvägen i Sverige lider av kraftiga underinvesteringar och bristande underhåll. Detta innebär hot mot Sveriges framtida export och tillväxt som är betydligt allvarligare på sikt än de kommande vinterproblemen. Det är dags för en långsiktig politisk vision för järnvägen som tar hänsyn till behoven även för godstransporterna. Läs mer här 

Miljö & Energi

Hot mot producentansvaret
Returfiber är en viktig råvara för skogsindustrin. Insamlingssystemet har haft stor betydelse för framgången med höga återvinningsnivåer, men nu sker en utveckling som oroar branschen. Läs mer här

2013 får kvicksilverinnehållande COD-ampuller inte användas i Sverige
Sedan 15 januari 2009 gäller ett generellt förbud mot kvicksilver i Sverige, men för vissa användningar har tidsbegränsade undantag preciserats, vilka återfinns i Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2009:2. Läs mer här

Kriterier för offentlig upphandling igång
Ett intensivt arbete har satts igång för revidering av papperskriterier och även för utveckling av nya kriterier för hållbart skogsbruk att använda vid upphandling av pappers- och träprodukter. Läs mer här

Trä

15 februari, sista anmälningsdag för att delta i Träpriset- Sveriges största arkitekturtävlingar
Vi söker nya svenska byggnadsverk, i vilka trä spelar en betydande roll. Alla slags konstruktioner kan delta i tävlingen: broar, höghus och offentliga byggnader är lika välkomna som privatvillor, sommarstugor och dansbanor. Sista inlämningsdag är den 15 februari. Läs mer här

Forskning

EU-kommissionen godkänner statligt stöd för att utveckla andra generationens biodrivmedel
EU-kommissionen har efter statsstödsprövning godkänt ett statligt FoU-stöd på 500 miljoner kronor till Chemrec AB och Domsjö Fabriker AB i Örnsköldsvik för att utveckla andra generationens biodrivmedel. Det skriver näringsdepartementet i ett pressmeddelande idag. Läs mer här

Arbetsgivar- & kompetensfrågor

Avtal om ungdomsanställning på avtalsområdet Sågverk
Skogsindustrierna vill påminna om gällande överenskommelse med GS om ungdomsanställningar. I korthet innebär denna att ungdomar som inte har fyllt 24 år kan anställas på viss tid under högst 12 månader. Lönen får efter lokal överenskommelse avvika från det centrala avtalets regler om lägsta timlöner. Läs mer här

Första numret av Sirius 2011 ute nu
Tidningen Sirius ges ut av Sirius, Skogsindustrins Råd för Industriell Utveckling i Samverkan. Läs januarinumret här

Seminarium: Säkrare hantering av truckar - hur når man det?
Fyra halvdagsseminarier anordnas för att fästa uppmärksamheten på riskerna med truckhantering. Läs mer här


För mer information eller synpunkter på nyhetsbrevet, kontakta Skogsindustriernas Aktuelltredaktion.

Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä. Skogsindustrin sysselsätter drygt 60 000 personer och exporterade för 128 miljarder kronor (2011).

Box 555 25, 102 04 Stockholm, Telefon: 08-762 72 60, E-post:info@skogsindustrierna.org
© 2012 Skogsindustrierna