Kan du inte läsa mailet? Läs det här ยป

Nyhetsbrevet Aktuellt februari 2011
 


Välkommen till Skogsindustriernas februarinummer av nyhetsbrevet Aktuellt! Kan du inte läsa mailet? Klicka här.

I fokus

8 mars - sista anmälningsdagen till Skogsnäringsveckan
Den 8 mars är sista anmälningsdagen till Skogsnäringsveckan. Huvudtalare den 12 april är Martin Ingvar och Urban Bäckström och H.M Konungen deltar under prisutdelningen. Den 13 april är Eskil Erlandsson huvudtalare. Programmet och all annan information hittar du här

Pensionärer bäst på att välja miljövänligt
I en undersökning från Skogsindustrierna uppger hela 67 procent av svenskarna att man väljer varor som saknar miljömärkning - trots att det finns klimatsmarta alternativ och trots att man vet att det egentligen är fel. Minst dåliga är män och äldre. I valet mellan pappers- och plastpåsar vid kassorna i butiker svarar 62 procent att de köper plastpåsar trots att hela 89 procent säger sig anse att papperspåsar är mer miljövänliga. Läs mer här eller besök www.valjpapper.se

FN har utsett 2011 till internationella skogsåret
Under hela året kommer aktiviteter pågå runt om i världen för att uppmärksamma skogen och dess värde. Läs mer här

Skog

Förhandlingar om ryska tullkvoter
EU och Ryssland kom i höstas fram till en ramöverenskommelse om sänkt tullavgifter för virke. Överenskommelsen är en förutsättning för ett ryskt WTO-inträde. Det  råder stora oklarheter om överenskommelsen men komponenter ingår. Läs mer här
 

Transport

Beräkna utsläpp från transporter 2010!
Som en del i Skogsindustriernas hållbarhetsarbete är det dags att rapportera in utsläpp från transporter under 2010. Data ska vara inrapporterade in till Skogsindustrierna senast 15 april. Läs mer här

Remissvar på utredningen ”Svensk sjöfarts konkurrensförutsättningar”
Skogsindustrierna ställer sig bakom remissvaret från Näringslivets Transportråd men vill förtydliga några punkter. Läs mer här
 

Miljö & Energi

Skogsindustrierna välkomnar EU-kommissionens kommunikation angående industrins råmaterial
I EU-kommissionens kommunikation uppmärksammas skogsindustrins behov av råvara, både nyfiber och returfiber. Läs mer här

Industrial Emissions Directive, IED
En särskild utredare ska föreslå hur IED (tidigare IPPC- direktivet) ska genomföras i svensk rätt. Ulrik Johansson, Stora Enso är en av näringslivets två experter i utredningen. Direktivet är viktigt då det reglerar tillståndsprövningen och tillämpningen av bästa teknik enligt Bref-dokumenten. Läs mer här
 

Trä

Årets Trästadsriksdag går under Temat ”Modernt träbyggande  - Nytt  byggande för en ny tid”
Bostadsminister Stefan Attefall inledningstalar vid den första interaktiva Trästadsriksdagen som går av stapeln på Svenska Mässan i Göteborg den 9 mars. Läs mer här

Trästad 2012 och Modernt industriellt träbyggande den 8 mars
Trästad 2012, Sveriges Träbyggnadskansli och SP Trätek bjuder in till ett informationsmöte om Trästad 2012 och Modernt industriellt träbyggande. Tisdag den 8 mars 2011, kl 14.00 – 20.00, Svenska Mässan i Göteborg. Läs mer här

Byggprodukter: Nya regler för märkning av farliga ämnen
För att säkerställa hälsa och säkerhet och miljö kommer krav på tydlig märkning av innehåll av farliga ämnen på byggmaterial. Läs mer här 

Forskning

Kunglig medalj till Lars Martinson
Lars Martinson, vd för Martinsons,  får ta emot en kunglig medalj av 8:e storleken i serafimerordens band. Det är hans insatser inom näringslivet som belönas. Martionson har utmärkt sig genom flera uppmärksammade projekt. Bara under hösten 2010 fullföljdes ett åtta våningar högt passivhus i i Växjö, Sveriges första parkeringshus i trä i Skellefteå och en 122 meter lång vägbro i Iggesund, rapporterar Norran. Läs mer här

Linnéuniversitetet får världens första Ikea-professor
Saara Taalas har tillträtt en ny professur vid Linnéuniversitet. Tjänsten är finansierad av Ikea som satsar ytterligare 25 miljoner kronor på två professorer och fem doktorander. Läs mer här

Arbetsgivar- & kompetensfrågor

Utbildning i arbetsmiljö, arbetsrätt och avtal
Den 22-24 mars i Jönköping inbjuder Skogsindustrierna till grundläggande utbildning i arbetsmiljö, arbetsrätt och avtal för deltagare från massa- och pappersindustrin och sågverksindustrin. Läs mer här

Tillbaka i arbete – rehabilitering steg för steg
Parterna inom industrin i samarbete med Prevent inbjuder till seminariumet "Tillbaka i arbete - rehabilitering steg för steg". Läs mer här

Säkrare hantering av truckar - hur når man det?
Prevent anordnar fyra konferenser under mars för att fästa uppmärksamhet på riskerna med användning av truckar och förmedla kunskap om hur man kan minska dem. Läs mer här


För mer information eller synpunkter på nyhetsbrevet, kontakta Skogsindustriernas Aktuelltredaktion.

 

Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä. Skogsindustrin sysselsätter drygt 60 000 personer och exporterade för 128 miljarder kronor (2011).

Box 555 25, 102 04 Stockholm, Telefon: 08-762 72 60, E-post:info@skogsindustrierna.org
© 2012 Skogsindustrierna