Kan du inte läsa mailet? Läs det här ยป

Nyhetsbrevet Aktuellt december 2011
 

Välkommen till Skogsindustriernas decembernummer av nyhetsbrevet Aktuellt! 
Kan du inte läsa mejlet? Klicka här.

God Jul och Gott Nytt År önskar Skogsindustrierna

I fokus

Skogsindustrin rustar för framtiden trots inbromsning av produktion och export
Efter successiv inbromsning är produktionen av sågade trävaror och papper lägre än förra året och massaproduktionen på oförändrad nivå. Exportvärdet för skogsindustriprodukter sjönk under tredje kvartalet. Detta framgår av Skogsindustriernas senaste kvartalsrapport.

Avtal klart mellan Skogsindustrierna och Pappers
I lördags, den 17 december, tecknade Skogsindustrierna och Pappers avtal. Tidigare under samma vecka, måndagen 13 december, tecknade Skogsindustrierna avtal med GS, Unionen och Sveriges Ingenjörer inom ramen för Industriavtalet.

– Lönenivån i avtalet med Pappers ligger på samma nivå som de avtal vi träffat med GS, Unionen och Sveriges Ingenjörer tidigare i veckan, det vill säga 3 procent på 14 månader. Men på samma sätt som då är det här avtalet på bristningsgränsen för vad våra företag tål, säger Per Hidesten, vice vd och förhandlingsdirektör på Skogsindustrierna. Läs mer här 

Skog

Skogsstyrelsen medger brister vid inventering av miljöhänsyn
Skogsstyrelsen följer varje år upp den miljöhänsyn som tas i samband med avverkningar.

Efter metodkritik från skogsbruket har Skogsstyrelsen nu genomfört en kvalitetskontroll av uppföljningarna som visar att på drygt hälften av de inventerade avverkningarna kommer ordinarie inventerare och kontrollinventerare till olika slutomdöme. Denna kontroll blir nu ett av flera underlag till diskussionen om hur uppföljning av miljöhänsyn ska se ut i framtiden. Läs mer här

Skogsindustrierna välkomnar förnyad älgförvaltning
Skogsindustrierna välkomnar Naturvårdsverkets föreskrifter för nytt älgförvaltningssystem som ska komma till rätta med de stora betesskador som drabbar näringen. Samtidigt befarar man att den nya älgförvaltningen är underfinansierad.

Naturvårdsverket har nu avslutat sitt regeringsuppdrag och levererat föreskrifterna för det nya älgförvaltningssystem som ska gälla från och med jaktsäsongen 2012-2013. Läs mer här

Virkesavtal tecknat mellan Ryssland och EU
Virkesavtalet är ett av flera bilaterala avtal som är aktuella efter att Ryssland bjudits in som WTO-medlem. Beslutet kommer på sikt att öka tillgången på virke inom Östersjöregionen. Läs mer här 

 

Följ Skogsindustrierna


För mer information, vänligen kontakta Skogsindustriernas Aktuelltredaktion.

Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä. Skogsindustrin sysselsätter drygt 60 000 personer och exporterade för 128 miljarder kronor (2011).

Box 555 25, 102 04 Stockholm, Telefon: 08-762 72 60, E-post:info@skogsindustrierna.org
© 2012 Skogsindustrierna