Kan du inte läsa mailet? Läs det här ยป

Nyhetsbrevet Aktuellt april 2011
 

Välkommen till Skogsindustriernas marsnummer av nyhetsbrevet Aktuellt!
Kan du inte läsa mailet? Klicka här.

I fokus

Ingen anledning till revansch i avtalsrörelsen
DN debatt: Avtalsförhandlingarna som börjar i höst kommer att föras i ett annat och mer positivt ekonomiskt klimat än i avtalsrörelsen 2010, vilket ger ett delvis annorlunda utrymme för lönehöjningar. En lärdom från 2010 som alla parter bör ta med sig är vikten av att de avtalade lönehöjningarna kommer på en nivå som på bästa sätt bidrar till återhämtningen i ekonomin och främjar sysselsättningen. Läs mer här

Skogsindustrierna presenterar rapport om biologisk mångfald
Under Skogsnäringsveckan presenterade Skogsindustrierna sin rapport Levande Skogar om biologisk mångfald i det svenska skogsbruket. Rapporten visar att arbetet går i rätt riktning men även att det fortfarande finns mycket kvar att göra för att nå egna högt ställda mål. Läs mer här
Beställ rapporten eller ladda ner den här

Landsbygdsministerns Skogsrike välkomnas av Skogsindustrierna
Under Skogsnäringsveckan i Stockholm, den 13 april, lanserade Landsbygdminister Eskil Erlandsson sin satsning Skogsriket. Landsbygdsministern har identifierat tre fokusområden: hållbart brukande av skogen, förädling och innovation, samt upplevelse och rekreation. Han efterlyser nu inspel för att utforma skogsriket med mål att skapa nya jobb med koppling till skogen. Läs mer här

Nytt nummer av tidningen Skog & Industri
Årets första numret av tidningen Skog & Industri släpptes i samband med Skogsnäringsveckan. Läs mer här

Energi & Klimat

Nytt energiskattedirektiv
Ett förslag till nytt energiskattedirektiv antogs av EU kommissionen den 13 april. Det nya direktivet föreslås träda i kraft stegvis under 2013, 2015 och 2018. Läs mer här

Kompensation för indirekta effekter till följd av utsläppshandeln
EU kommissionen genomför en öppen konsultation för de som deltar i EUs utsläppshandel för CO2 (EU ETS). Konsultationen handlar om möjligheten för deltagarna att få kompensation för utsläppshandelns påverkan på elpriset. Läs mer här

Samverkan med Naturvårdsverket om EU-frågor
Svenskt Näringsliv och Naturvårdsverket har påbörjat ett närmare samarbete kring EU-relaterade miljöfrågor. De två första områdena som valts ut är EU-kommissionens så kallade flaggskeppsinitiativ om ökad resurseffektivitet samt förbättrade samhällsekonomiska konsekvensanalyser. Läs mer här

Papper

100 miljoner kronor mer till fastighetsnära insamling av returpapper
90 procent av allt tidningspapper i Sverige återvinns. Det gör vårt land till en ledande kretsloppsnation. Pappersproduktion som baseras på returpapper sparar energi och gynnar klimatet vilket understryker vikten av fungerande återvinning, skriver Pressretur i ett pressmeddelande. Läs mer här

EU-Kommissionen utarbetar nya miljömärkningskriterier för tidningspapper och tryckta pappersprodukter
Kommissionens arbetsgrupp har nyligen haft ett öppet möte i Köpenhamn, då förslag till nya Blomman-kriterier diskuterades. Läs mer här

Remiss av förslag till reviderade kriterier för Svanenmärkning av mjukpapper
Nordisk miljömärkning har utarbetat förslag till reviderat kriteriedokument för Svanenmärkning av mjukpapper. Läs mer här

Revision av returpappersstandarden EN 643
Ett förslag till en reviderad returpappersstandard har skickats från CEPI till den europeiska standardiseringsorganisationen CEN. Läs mer här

Snart finns nya kriterier för offentlig upphandling av pappersprodukter
Vid Miljöstyrningsrådet har två arbetsgrupper haft uppdrag att utarbeta kriterier för pappersprodukter: dels avseende kriterier för hållbart skogsbruk, dels revidering av existerande övriga papperskriterier. Läs mer här

Trä & Byggande

Seminarie om nya trämarknader 5 maj – Polen och Turkiet
Skogsindustrierna inbjuder sina medlemsföretag till ett seminarium om nya trämarknader, torsdagen den 5 maj på World Trade Center i Stockholm. Anmälan senast den 19/4. Läs mer här

Byggtips för barn – ny inspirationsbroschyr från Skogsindustrierna
I dagarna levereras broschyren med byggtips för barn ”Bygg i trä med Fixa & Trixa” till de drygt 440 bygg- och trävaruhandlare som är anslutna till Skogsindustriernas Bygg i trä-program. Läs mer här

The Wood Region i samarbete med Trästad 2012
Åtta Värmlandskommuner har gått samman och skapat The Wood Region. Det är ett initiativ för att skapa ett affärsdrivet nätverk inom trärelaterad industri i Värmland. Läs mer här

Forskning

40 Mkr till forskning om hållbart mode
Mistra satsar på forskning om hållbart mode, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP har beviljats 40 miljoner kronor. Läs mer här

Från träd till papper - hur går det till?
I den fjärde filmen i serien Kemikalendern 2011 utforskas skogsindustrin! Kemikalendern är ett samarbetsprojekt mellan Chalmers tekniska högskola, Göteborgs Universitet, Universeum och Molecular Frontiers. Läs mer här och se filmen

Arbetsgivar- & kompetensfrågor

Strejken i Finland fortsätter
Fackförbundet Pro utökade sin strejk den 26 april, till att omfatta finska Stora Enso och Metsäliitto. Läs mer här

Legionella
Legionella är en bakterie som naturligt förekommer i mark, sjöar och vattendrag. Den tillväxer vid 20-45 graders temperatur och risken är särskilt stor att det bildas höga halter i långvarigt stillastående vatten. Det är därför viktigt att beakta legionella i riskbedömningar och att det finns rutiner för regelbunden genomspolning av t ex nödduschar, brandslangar, bevattningsanläggningar mm. Läs mer här

Ekonomiskt stöd för rehabilitering av anställda!
Svenskt Näringsliv och LO har genom den gemensamma AGS-fonden avsatt medel till individuella rehabiliteringsinsatser. Medlen är avsedda för de arbetstagare som inom det privata avtalsområdet omfattas av avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS). Läs mer här
 

Följ Skogsindustrierna


För mer information eller synpunkter på nyhetsbrevet, kontakta Skogsindustriernas Aktuelltredaktion.

Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä. Skogsindustrin sysselsätter drygt 60 000 personer och exporterade för 128 miljarder kronor (2011).

Box 555 25, 102 04 Stockholm, Telefon: 08-762 72 60, E-post:info@skogsindustrierna.org
© 2012 Skogsindustrierna