Skogen och klimatet

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-04-24
Visste du att du kan bekämta klimatförändringarna med en smörkniv?

Läs mer om skogen och klimatet på kampanjsajten: http://www.skogenochklimatet.se/