Förslaget till End-of waste-kriterier för returpapper röstades ned i Kommissionen

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-09-26
2012-09-26

Under sommaren har TAC (Technical Adaptation Committee) inom Kommissionen haft en omröstning om förslaget till kriterier för ”end-of-waste” för papper. Sverige och Finland röstade ja – en konsekvens av att vi hade lyckats få in att vätskekartong ska kunna få status som sekundär råvara – men majoriteten röstade ned förslaget.

Branschen är dock inte nöjd med kriterieförslaget, beroende på att det inte har fastställts i dokumenten att vår industri är en viktig del i återvinningskedjan och därmed bör betraktas som ” the recycler”. Branschen kommer att arbeta för att våra bruk får denna beteckning i kriterie- och vägledningsdokumenten. Nästa steg är att Kommissionen ska skicka dokumenten till Rådet för ställningstagande i medlemsstaterna. Detta kommer förmodligen att ske först våren 2013.

Länk till sidan:

Kontakt

Ingrid-Haglind.jpg
Ingrid HaglindDirektör Produkter och Produktsäkerhet08-762 72 11