Augusti 2010

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-09-02
2010-09-02: WoodWisdom-Net har beslutat stödja svenska FoU-ansökningar
I den senaste utlysningen från WoodWisdom-Net har svenska forskningsprojekt varit framgångsrika.

2010-09-02: Forskningsberedningen
Den 21 juni presenterades Forskningsberedningens rapport ”Forskning formar framtiden”.

2010-09-02: Nippe Hylander adjungerad professor i skogsindustriella energiprocesser vid KTH
Nippe Hylander, ÅF, har från 1 april 2010 - 30 november 2012, förordnats till adjungerad professor i skogsindustriella energiprocesser inom Kemiskolan vid KTH.

2010-09-02: Pappersbedömning på nätet
Ett nytt globalt redskap för att redovisa ekologiska fotavtryck hos pappersföretag, Paper Company Environmental Index, har lanserats av WWF.

2010-09-02: Återvinningsgraden ökar i Europa
CEPI har nu presenterat resultatet av beräkning av återvinningsgraden för papper i Europa 2009.

2010-09-02: Bisfenol A i kassakvitton
Nyligen har media larmat om att kassakvitton innehåller ämnet bisfenol A och därför skulle vara farliga.

2010-09-02: Miljömärkningskriterier för kopie- och grafiska papper med EU-Blomman
Det pågår ett arbete i Kommissionen med att revidera kriteriedokumentet för kopie- och grafiska papper.

2010-09-02: Kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling
Miljöstyrningsrådet har ansvar för att det tas fram miljökriterier för offentlig upphandling i Sverige.

2010-09-02: Carbon Footprint för kartong
European Carton Makers Association (ECMA), har låtit IVL Svenska Miljöinstitutet göra en studie av Carbon Footprint för kartong i Europa.

2010-09-02: Biorelaterade stöd till skogsindustrin I USA
Regeringsorgan i USA för skatteregler och skatteuppbörd har publicerat ett memorandum om möjligheten för massatillverkare att få stöd för svartlut.

2010-09-02: Industrial Emissions Directive (IED) antaget
Parlamentet röstade i början av juli igenom Industrial Emissions Directive (IED). Direktivet ska införas i Miljöbalken och kommer troligen att gälla från och med 2013.

2010-09-02: Parlamentarisk beredning om miljömålen
En parlamentarisk beredning har tillsatts för att ge regeringen råd om hur miljömålen ska nås. Naturvårdsverket redovisar läget.

2010-09-02: Skogsindustrierna avstyrker avgiftssystem för kväve och fosfor
Skogsindustrierna avstyrker naturvårdsverkets utredning om ett avgifts-/handelssystem för kväve och fosfor i Egentliga Östersjön och Kattegatt.

2010-09-02: Miljöbalken – seminarium i Almedalen
Som ett led i arbetet att uppmärksamma beslutsfattare på behovet av att omarbeta miljöbalken bland annat för att effektivisera tillståndsprövningen höll Svenskt Näringsliv ett välbesökt seminarium i Almedalen.

2010-09-02: Folkpartiet öppnar för skärpta krav på skogsbruket
Folkpartiet har i en ny rapport och ett flertal debattartiklar öppnat upp för skärpta krav på svenskt skogsbruk. Skogsindustrierna vill veta mer om vad som avses.