Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-11-30

Skogsindustrins biobaserade elproduktion ökar 25 procent till 2020

2011-11-30

Rapporten ”Sveriges utbyggnad av kraftvärme till 2020” visar att skogsindustrin bygger ut elproduktionen fram till 2020. Totalt förväntas den egna biobränslebaserade elproduktionen öka med 25 procent, motsvarande 1,5 TWh. Rapporten visar också att skogsindustrin är på god väg att uppfylla sin nollvision gällande användningen av fossila bränslen i processerna.

 

Rapporten studerar särskilt hur det faktum att ett stort antal produktionsanläggningar faller ur elcertifikatssystemet i och med utgången av 2012 påverkar befintlig produktion och planerad ny produktion.

Rapporten visar att skogsindustrin har planer på att utöka sin egna mottrycksbaserade elproduktion med 1,5 TWh till 2020, detta motsvarar en ökning med 25 procent. Skogsindustrin planerar inte att ställa av någon produktion i och med att den faller ur elcertifikatssystemet. Rapporten visar också att kraftvärmeföretagen planerar en ökad produktion lika stor som skogsindustrins, 1,5 TWh netto. Däremot avser kraftvärmebolagen i mycket större utsträckning att ställa av produktionskapacitet som faller ur elcertifikatssystemet från utgången av 2012.

Totalt ser kraftvärmebolagen att 3 TWh produktion kommer ställas av, samtidigt som 4,5 TWh tillkommer, resulterande i en nettoproduktionsökning om 1,5 TWh.

http://www.skogsindustrierna.org/web/Energi.aspx (bild på rapport?)

Länk till sidan: