Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-11-30

Skogsindustrierna i Miljöministerns referensgrupp för CO2-fritt Sverige

2011-11-30

Skogsindustrierna representeras i Lena Eks referensgrupp för ett CO2-fritt Sverige till 2050 av Gunilla Saltin, VD Södra Cell. Miljödepartementet har gett Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram en färdplan för ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser år 2050. Miljöministern har tagit initiativ till en referensgrupp för att ge olika berörda parter möjlighet att vara med och diskutera vilka problem och möjligheter som finns.

Referensgruppen är tänkt att mötas ett par gånger per år. Kick-off för referensgruppens arbete hölls den 15 november i Rosenbad. Direkt efter det första mötet i gruppen passade man på att anordna ett öppet seminarium där några av gruppens deltagare fick tala 5 minuter om hur de såg på uppdraget, möjligheter och utmaningar. Gunilla Saltin, VD Södra Cell deltog som enda näringslivsrepresentant vid detta öppna seminarium. Bland övriga representerade organisationer i referensgruppen kan nämnas Svenskt Näringsliv, SKGS, LRF, Svensk Energi, Svensk Fjärrvärme, Bil Sweden, WWF, Naturskyddsföreningen, KVA etc.

http://www.regeringen.se/sb/d/15365/a/179927 (bild från länk?)

Länk till sidan: