Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-11-30

Förslag till nationell avfallsplan

2011-11-30

Naturvårdsverket har utarbetat ett förslag till nationell avfallsplan i vilken bland annat åtgärder för att öka återvinningen av bygg- och rivningsavfall framhålls.  

Enligt EU:s avfallsdirektiv ska samtliga medlemsstater utarbeta en avfallsplan. Naturvårdsverket har utarbetat ett förslag. Bland de områden som anses behöva ha högst prioritet är omhändertagandet av bygg- och rivningsavfall, hushållsavfall samt ökad resurseffektivitet i livsmedelskedjan. Vad gäller återvinning av bygg- och rivningsavfall hänvisas till mål i EU:s avfallsdirektiv, vilket kan innebära  problem då återvinningen inte omfattar energiutnyttjande. Naturvårdsverket önskar generellt styra från deponering och energiutvinning av avfall mot ökad materialåtervinning. Deponiskatten föreslås att ses över då Naturvårdsverket är tveksam till miljönyttan.

Länk till sidan:

Kontakt

Christina-Wiklund.jpg
Christina WiklundMiljödirektör08-762 72 33