Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-11-30

Fler samarbetsområden mellan näringslivet och Naturvårdsverket

2011-11-30

Under hösten har ytterligare två arbetsgrupper tillsatts för samverkan mellan näringslivet och Naturvårdsverket inom den så kallade EU-dialogen. Dessa ska arbeta med den så kallade Sevilla-processen respektive ”environmental footprints”.

Naturvårdsverket har sedan något år inlett en samverkan kring utvalda EU-relaterade frågor i syfte att utbyta kunskap och synpunkter samt identifiera eventuella gemensamma insatser. De första områden som valdes ut var EU:s arbete med resurseffektivitet respektive samhällsekonomiska konsekvensanalyser.

Ytterligare två områden för samverkan har identifierats och arbetsgrupper har tillsatts. Det ena är den så kallade Sevilla-processen, dvs den process som sker vid utarbetandet och antagandet av nya BAT-Reference documents (Bref-dokument). Eftersom Bref-dokumenten numera ska innehålla bindande BAT-slutsatser är det viktigt att tillse att Sverige är delaktigt i arbetet. Det andra området är ”environmental footprints” vilket är ett område med hög aktualitet i EU-kommissionen.

Länk till sidan:

Kontakt

Christina-Wiklund.jpg
Christina WiklundMiljödirektör08-762 72 33