Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-11-30

Besök på den nya Havs- och vattenmyndigheten

2011-11-30

Skogsindustrierna besökte i oktober den nya Havs- och vattenmyndigheten för att få kunskap om myndighetens uppdrag och diskutera aktuella vattenfrågor.   

Den nya Havs- och vattenmyndigheten, HaV, började sin verksamhet den 1 juli. I oktober besökte Skogsindustrierna tillsammans med Svenskt Näringsliv den nya myndigheten. Generaldirektör Björn Risinger med medarbetare presenterade myndighetens uppdrag och hur samverkan ska ske med Naturvårdsverket och de fem vattenmyndigheterna. Ett antal aktuella frågor inom vattenförvaltningen diskuterades också. Avslutningsvis bestämdes att näringslivet och den nya myndigheten ska träffas regelbundet då detta är till ömsesidig nytta.

Länk till sidan:

Kontakt

Christina-Wiklund.jpg
Christina WiklundMiljödirektör08-762 72 33