Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-11-28

Allmänheten förväntar sig måttliga löneökningar

2011-11-28

En ny undersökning av Svenskt Näringsliv (genomförd av United Minds) visar att svenska folket har stor medvetenhet om det ekonomiska läget. Hälften av de tillfrågade är pessimistiska om den svenska ekonomin på ett års sikt, och 70 procent tror att krisen blir långvarig, och kommer att leda till besparingar i offentlig sektor och personalnedskärningar på företag. Det är framförallt yngre och LO-medlemmar som är mest oroliga för arbetslöshet.

I nuvarande avtalsförhandlingar har Skogsindustrierna påtalat vikten av att utgå från det ekonomiska läget för företagen. Krismedvetenhet är avgörande. Undersökningen från Svenskt Näringsliv visar att sex av tio tror att krisen sänker utrymmet för lönehöjningar. Över hälften anser att arbetstagarnas organisationer bör hålla löneanspråken på en måttlig nivå. Sju av tio anser att det är bäst för Sveriges ekonomi om löneökningarna är små.

- Avtalsförhandlingarna har präglats av diskussionen om det ekonomiska läget. Vi har tydligt flaggat för sämre tider, medan de fackliga parterna anser att utgångsbudet på 3,7 procent per år är rimligt. Det är tillfredsställande – dock inte förvånande – att allmänheten delar vår bild av det ekonomiska läget. Allmänheten i det närmaste förväntar sig återhållsamhet i löneökningarna för att inte riskera djupare kris och högre arbetslöshet, säger Per Hidesten, vice vd på Skogsindustrierna och ansvarig för avtalsrörelsen.

Om undersökningen:
Syfte:
Att undersöka hur nuläget i ekonomin påverkat arbetstagarnas förväntningar på ekonomin och löneutvecklingen under den kommande avtalsperioden.
Målgrupp: Allmänheten 18 – 89 år, med särskilt fokus på de förvärvsarbetande.
Antal intervjuer: 1086 intervjuer, varav 744 med förvärvsarbetande.
Metod: Webbpanel i samarbete med United Minds.
Vägning: Resultatet har vägts med avseende på verklig fördelning av kön, ålder, sysselsättning och facklig anslutning i målgruppen
Period: 10 - 14 oktober 2011. Länk till rapporten: http://bit.ly/vJnMSQ

Länk till sidan: