November 2011

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-11-28
2011-11-30: Nya miljömärkningskriterier

Nytt förslag till miljömärkningskriterier för tidningspapper och tryckta pappersprodukter. Kommissionen har skickat ut nytt förslag till kriterier för Eco-label-kriterier (tidningspapper och tryckta pappersprodukter). Skogsindustriernas synpunkter avseende elmix har beaktats men inte avseende fiberkrav.


2011-11-30: Vad ska ”Environmental footprints” för pappersprodukter omfatta?

”Environmental footprints” är ett verktyg EU-Kommissionen vill använda för att uppfylla sin resurseffektivitetsstrategi. I ett samverkansprojekt mellan CEPI och Kommissionen utvecklas regler, så kallade PFCR (Product Footprint Category Rules), för footprints för pappersprodukter.


2011-11-30: Förslag till nationell avfallsplan

Naturvårdsverket har utarbetat ett förslag till nationell avfallsplan i vilken bland annat åtgärder för att öka återvinningen av bygg- och rivningsavfall framhålls.  


2011-11-30: Fler samarbetsområden mellan näringslivet och Naturvårdsverket

Under hösten har ytterligare två arbetsgrupper tillsatts för samverkan mellan näringslivet och Naturvårdsverket inom den så kallade EU-dialogen. Dessa ska arbeta med den så kallade Sevilla-processen respektive ”environmental footprints”.


2011-11-30: Besök på den nya Havs- och vattenmyndigheten

Skogsindustrierna besökte i oktober den nya Havs- och vattenmyndigheten för att få kunskap om myndighetens uppdrag och diskutera aktuella vattenfrågor.   


2011-11-30: Skogsindustrierna i Miljöministerns referensgrupp för CO2-fritt Sverige

Skogsindustrierna representeras i Lena Eks referensgrupp för ett CO2-fritt Sverige till 2050 av Gunilla Saltin, VD Södra Cell. Miljödepartementet har gett Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram en färdplan för ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser år 2050. Miljöministern har tagit initiativ till en referensgrupp för att ge olika berörda parter möjlighet att vara med och diskutera vilka problem och möjligheter som finns.


2011-11-30: Skogsindustrins biobaserade elproduktion ökar 25 procent till 2020

Rapporten ”Sveriges utbyggnad av kraftvärme till 2020” visar att skogsindustrin bygger ut elproduktionen fram till 2020. Totalt förväntas den egna biobränslebaserade elproduktionen öka med 25 procent, motsvarande 1,5 TWh. Rapporten visar också att skogsindustrin är på god väg att uppfylla sin nollvision gällande användningen av fossila bränslen i processerna.

 


2011-11-28: Allmänheten förväntar sig måttliga löneökningar

En ny undersökning av Svenskt Näringsliv (genomförd av United Minds) visar att svenska folket har stor medvetenhet om det ekonomiska läget. Hälften av de tillfrågade är pessimistiska om den svenska ekonomin på ett års sikt, och 70 procent tror att krisen blir långvarig, och kommer att leda till besparingar i offentlig sektor och personalnedskärningar på företag. Det är framförallt yngre och LO-medlemmar som är mest oroliga för arbetslöshet.


2011-11-28: Intervju med supermedlaren Rune Larson om Industriavtalets och märkets betydelse

Under avtalsförhandlingarna pratas de mycket om ”märket”. Vad är egentligen ”märket” och vad spelar det för roll i avtalsrörelsen? För att svara på det frågar vi Rune Larson, under tjugo år förhandlingschef i TCO-S, senare ledamot i den så kallade
Rehnbergkommissionen, som var en viktig del av arbetet som till slut ledde fram till Industriavtalet, och som varit medlare i många år.