November 2010

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-11-29
2010-11-30: Nya växtskyddsavgifter vid import
Från och med den 1 november 2010 gäller nya växtskyddsavgifter vid import av växter, växtprodukter, trä och trävaror.

2010-11-30: Träff med riksdagens skogsindustrinätverk
Den 10 november höll nätverket Riksdagens skogsindustrigrupp en middagsträff hos Skogsindustrierna. Riksdagens skogsindustrigrupp är ett informellt nätverk med riksdagsledamöter som har ett intresse för skogindustrins frågor. På middagen den 10 november presenterades skogsindustrins viktigaste frågor och forskaren Annika Nordin från Future Forest gav en föreläsning om kommande utmaningar för skogen och skogsindustrin.

2010-11-30: Välj Papper – papper i fokus i ny kommunikationssatsning
Med start i slutet av november startar Skogsindustrierna sin kommunikationssatsning Välj Papper. Genom rapporten Papper Vinner, sajten väljpapper.se och helsidesannonser i fackpress och viss större press vill vi öka kunskaperna om papper – och döda en del myter.

2010-11-30: Utredning om införandet av Industrial Emissions Directive (IED) i svensk lag
En särskild utredare ska senast den 31 december 2011 föreslå hur det nya EU- direktivet om tillståndsprövning, Industrial Emissions Directive (IED), ska genomföras i svensk rätt.

2010-11-30: Handledning om förfarandet vid arbetsbrist – nu på engelska
Skogsindustrierna har sedan tidigare tagit fram dokumentet ”En handledning om förfarandet vid arbetsbrist – plus svaren på över 100 vanliga frågor”. Nu finns även en engelsk version, ”Shortage of Work Guide – with answers to over 100 frequently asked questions”.

2010-11-30: Biorelaterade stöd till skogsindustrin I USA
Massatillverkare i USA har börjat använda sig av möjligheten till stöd enligt Cellulosic Biofuel Producer Credit (CBPC).

2010-11-30: Tusende läraren på fortbildning i skogsindustrin
I drygt tio år har Skogsindustrierna i samarbete med olika medlemsföretag anordnat fortbildningar för gymnasielärare.