Energieffektiviseringsdirektivet förhandlas i Bryssel

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-03-27
2012-03-27

EU-kommissionens förslag till nytt energieffektiviseringsdirektiv förhandlas för närvarande i Bryssel. Inom parlamentet har man tagit fram rekordmånga förslag till tillägg som nu har förhandlats ner inför parlamentets diskussioner med rådet. Bland parlamentets förslag märks bördefördelade mål som innebär krav på absolut minskning av energianvändningen i EU:s medlemsstater. Parlamentet föreslår också att man ska ta undan en andel av de utsläppsrätter som finns tillgängliga inom EU:s utsläppshandelssystem för CO2, så kallad set-aside.

Det danska ordförandeskapet inom EU har satt som sin topprioritering att förhandla fram energieffektiviseringsdirektivet. Det är ett direktivförslag som många har olika synpunkter på. Från industrins sida är vi kritiska till hela EU:s målformulering som gör att man sätter ett tak för energianvändningen inom unionen. Detta tak riskerar att hindra tillväxten i regionen.

Ett annat förslag som diskuterats mycket är det långtgående system för vita certifikat eller kvotpliktssystem för energieffektiviseringar som ligger. Förslaget innebär att ett system för att effektivisera energianvändningen med 1,5  procent årligen måste tas fram inom medlemsstaterna. För Sverige innebär detta att 3 TWh årligen skulle behöva effektiviseras bort i systemet. Denna siffra kan jämföras med de stora effektiviseringar Sverige fått genom PFE , Program För Energieffektivisering, den första perioden var dessa effektiviseringar 1,5 TWh, fördelat över 5 år.

Länk till sidan: