Maj 2011

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-05-26
2011-05-26: Kommissionen har remitterat förslag till end-of-waste-kriterier för papper
Enligt EUs reviderade avfallsdirektiv ska kriterier utarbetas för omklassning av avfall, dvs kriterier för att få klassa ett avfall som sekundärt råmaterial. Kommissionen har nu föreslagit kriterier för papper.

2011-05-26: EUs färdplan för ett resurseffektivt Europa
EU kommer i sommar att publicera en färdplan om resurseffektivitet som en konkretisering av det i våras publicerade meddelandet om flaggskeppet med samma namn. Förslag på verktyg och åtgärder kommer att föreslås.

2011-05-26: Utökade krav på returfiber i Blommans nya förslag
Kommissionen har remitterat två nya utkast till kriterier för Blommans miljömärkning av tidningspapper och tryckta pappersprodukter.

2011-05-26: Pappersindustrin minskar sina utsläpp
Naturvårdsverket har sammanställt statistik från de svenska företag som deltar i EU ETS, utsläppshandelssystemet för koldioxid. Totalt sett har utsläppen från de svenska anläggningarna ökat från 17.5 till 22.7 miljoner ton under 2010. Den enda delsektor som uppvisar en annan trend är produktionen av ”papper och papp” som istället minskat sina utsläpp med 5 % eller knappt 32 tusen ton CO2.

2011-05-26: Principen för fördelning av utsläppsrätter klar
Den 27 april fattade EU-kommissionen beslut om principerna för tilldelningen av fria utsläppsrätter till de industrier som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter, ETS.

På sikt ska tilldelningen av utsläppsrätter helt bygga på ett auktionsförfarande, men fram till år 2020 kommer en viss tilldelning att vara gratis. Beslutet rör tilldelningen av dessa fria utsläppsrätter mellan åren 2013-2020.