Juni 2011

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-08-31
2011-06-30: Fick Schweighofer Prize för turbinblad i limträ

Åge Holmestad på Moelven Limtre AS och Svein Dag Henriksen på Hydra Tidal AS tilldelades på torsdagskvällen innovationspriset Schweighofer Prize 2011 för sitt arbete med turbinblad i limträ till en flytande kraftverkspilotanläggning baserad på havs- och tidvattenströmmar i Gimsøystraumen i Nordland.


2011-06-30: Miljömålen

Miljömålsberedningens förslag till etappmål vilka ersätter de tidigare delmålen har sänts på remiss. Likaså har Naturvårdsverkets förslag till preciseringar av miljökvalitetsmålen sänts ut för synpunkter.


2011-06-30: Revidering av Bref-dokumentet

Remissen av Bref- dokumentet för massa- och pappersindustrin är ytterligare försenad. Bref-dokumentet beskriver bästa teknik och de så kallade BAT- slutsatserna blir bindande att följa. Arbetet att uppdatera Bref-dokumentet för stora förbränningsanläggningar har påbörjats under våren.


2011-06-30: Tysklands beslut att avveckla kärnkraft bedöms öka Svenska elpriser

Tyskland fattade den 6/6 beslut om att avveckla samtliga sina inhemska kärnkraftreaktorer till 2022. Beslutet innebär att ca 140 TWh el (motsvarande hela Sveriges förbrukning) som idag produceras med kärnkraft behöver ersättas till 2022.


2011-06-30: Nytt Energiskattedirektiv

Den 22 juni lade EU-kommissionen fram ett nytt förslag till Energieffektiviseringsdirektiv. Direktivet grundar sig på EUs mål om att energieffektivisera med 20 % till 2020.