Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-08-31

Mineraloljor - Relevanta krav och testmetoder för industrin krävs

2011-08-31

Tyskland vill införa hårda kravvärden för mineraloljor i papper och kartong avsedda för livsmedel. Det finns dock ingen enhetlig och vedertagen definition av mineraloljor och det hänvisas till en testmetod som är komplicerad och inte validerad.  I princip kan testerna bara uföras av ett laboratorium.

Svenska tillverkare har framfört att det är få kartongkvaliteter som kommer att klara de lagstiftningskrav som föreslås i Tyskland. Även nyfiberbaserad kartong kan få problem. Det är viktigt att ta fram en testmetod som kan skilja mellan livsmedelsgodkända och icke godkända mineraloljor. Skogsindustrierna och berörd industri, via Produktsäkerhetsgruppen, samverkar med såväl Livsmedelsverket som Kemikalieinspektionen och Kommerskollegium för att motverka lagstiftning med krav på testmetoder och kravvärden som inte väl definierade och undersökta och som kan skapa handelshinder.
 

(Gunilla Beyer, Ingrid Haglind)

Länk till sidan: