Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-08-31

Kilometerskatten hotar åter!

2011-08-31

Sedan valet har Sverigedemokraterna bytt åsikt och förespråkar numera kilometerskatten. I en artikel i Svenska Dagbladet den 20 augusti uttalar sig flera företrädare för oppositionen om att ta upp kilometerskatten i riksdagen under hösten. Kilometerskatt föreslogs av de rödgröna samarbetspartierna inför valet 2010. Företrädare för skogsindustrin och andra branscher protesterade kraftfullt mot förslaget.

Skogsindustrin står för ca 25 procent av landtransporterna i Sverige och framför allt för många transporter där järnväg saknas som alternativ. En kilometerskatt skulle fördyra kostnaderna drastiskt för rundvirkes- och bioenergitransporter.

Efter valet har Sverigedemokraterna i riksdagens trafikutskott bytt fot och uttalar sig nu för en kilometerskatt. Detta innebär att det finns en möjlig riksdagsmajoritet för införande av skatten. I en artikel i Svenska Dagbladet den 20 augusti uttalar sig företrädare för Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna om kilometerskatten som en fråga att lyfta under höstens riksdagsarbete. 

Se artikel i SvD


 

Länk till sidan: