Remissvar om föreskrifter om färd med långa och tunga transporter

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-08-29
2012-08-29

Försöken inom ramen för ETT-projektet har utfallit mycket väl och mött ett brett intresse, inte minst politiskt. Skogsindustrierna ser det som angeläget att försöken kan fortsätta och inte bara på tidigare sträcka utan utvidgas till fler platser i landet.

Det mycket lyckade ETT-projektet rullar vidare genom fortsättningsprojektet ETTdemo. Genom fler försök inom ramen för ETT-demo erhålls ett bredare underlag för fordonstekniska som företagsekonomiska frågorna. Skogsindustriernas synpunkter på föreslagna föreskrifter för fortsatta försök har berört krav på teknisk design som kan påverka konkurrensneutraliteten mellan olika lastbilstillverkare, möjligheten för att den nuvarande ETT-bilen ska kunna användas för fortsatt körning på sträckan, samt möjlighet för aktuella fordonsekipage att kunna åka till åka till auktoriserad bilprovning eller till verkstad.

Länk till sidan:

Kontakt

Karolina-Boholm.jpg
Karolina BoholmTransportdirektör08-762 72 30

Relaterade länkar

2012 / Nyhet / Transporter