Referensgrupp Biodrivmedel startas

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-08-29
2012-08-29

Biodrivmedel och fossilfri fordonsflotta kommer vara aktuella frågor under 2012 och 2013. För att utveckla Skogsindustriernas ställningstagande kring dessa frågor startas därför en referensgrupp. 

Regeringen aviserat att ett kvotpliktssystem för biodrivmedel ska inrättas och dessutom har de tillsatt en utredning om hur Sverige ska kunna nå målet om fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Skogsindustrierna ska delta i referensgruppen till kvotpliktssystemet utformande och troligtvis blir vi även inbjudan till någon form av referensgrupp kopplad till utredningen om fossiloberoende fordonsflotta.

För att utveckla Skogsindustriernas ställningstagande kring biodrivmedel och klimateffektiva transporter startas en referensgrupp. Denna referensgrupp kan bestå av personer inom skogsindustrins företag som jobbar med dessa frågor. Arbetet kommer främst drivas via mejl. Referensgruppen kommer i huvudsak att drivas av Karolina Boholm (Transportdirektör) och Lina Palm (Energidirektör).

Vill du delta i arbetet ombeds du snarast kontakta:
Karolina Boholm, karolina.boholm@skogsindustrierna.org

Länk till sidan:

Kontakt

Karolina-Boholm.jpg
Karolina BoholmTransportdirektör08-762 72 30

Relaterade länkar

2012 / Energi / Nyhet / Transporter