Kvotplikt för biodrivmedel införs

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-08-29
2012-08-29

Skattebefrielsen för låginblandning av biodrivmedel upphör från och med 2014 och ersätts med ett system med kvotplikt, vilket bland annat innebär att dieselpriset höjs.

I vårbudgeten aviserade regeringen att de avser att införa en kvotplikt för biodrivmedel. Det betyder att skattefriheten för biodrivmedel som låginblandas kommer att upphöra, dvs låginblandat drivmedel kommer att påföras en energiskatt. I praktiken innebär det en höjning av dieselpriset med 11 öre/liter. För att upprätthålla volymerna av biodrivmedel införs en kvotplikt. Hur denna kvotplikt ska utformas är ännu inte klart, men ett förslag kommer att utarbetas under hösten.

Skogsindustrierna har bjudits deltar i denna referensgrupp tillsammans med flera andra branschorganisationer. Vill du ta del av dessa förslag är du välkommen att delta i ”Referensgrupp Biodrivmedel”. Anmäl detta i så fall till: Karolina Boholm, Transportdirektör, karolina.boholm@skogsindustrierna.org

Se även debattartikel av Anders Borg, finansminister och Anna-Karin Hatt (C), it- och energiminister.

Länk till sidan:

Kontakt

Karolina-Boholm.jpg
Karolina BoholmTransportdirektör08-762 72 30

Relaterade länkar

2012 / Energi / Nyhet