Föreslagna utsläppsvärden för massa- och pappersindustrin svåra att innehålla

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-08-29
2012-08-29

Massa- och pappersindustrin är kritisk till det föreslagna Bref-dokument (Best Available Techniques Reference Document) som utifrån bästa teknik fastställer bindande utsläppsvärden i den så kallade BAT-slutsatsen.

De föreslagna utsläppsvärdena är svåra att innehålla för såväl svenska som europeiska massa- och pappersbruk. Trots att de svenska bruken är välinvesterade och generellt tillämpar ”bästa teknik” skulle kostsamma åtgärder krävas. Då värdena ska innehållas senast fyra år efter antagandet av BAT-slutsatsen, skulle kostnader drabba bruken vid en tidpunkt som man inte valt själv, d.v.s. inte i samband med produktions- eller effektivitetshöjningar.

Skogsindustrierna anser att flera av de föreslagna utsläppsvärdena inte till fullo tar hänsyn till de process- och produktvariationer som finns inom sektorn. Som underlag för arbetet med Bref-dokumentet har de europeiska bruken rapporterat utsläppsvärden, vilket dessutom innebär att värdena inte alltid är helt jämförbara. De nordiska länderna tar t ex prover kontinuerligt varje dygn under hela året medan ett antal andra länder tar ut prover mer sporadiskt och under vad som anses vara normala driftsförhållanden.

Synpunkter på förslaget har lämnats via den europeiska pappersindustrins branschförening Cepi. Inkomna synpunkter bearbetas nu av EU-kommissionens utredningskontor inför den tekniska arbetsgruppens möte i november/december.   

Länk till sidan:

Kontakt

Christina-Wiklund.jpg
Christina WiklundMiljödirektör08-762 72 33

Relaterade länkar

2012 / Miljö / Nyhet