Augusti

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-08-29
2012-08-29: Välkommen till Gilla Jobbet, Sveriges största mötesplats inom arbetsmiljö!

Mer än 100 seminarier och över 5 000 kvm fyllda av inspiration, åsikter och insikter! Gilla Jobbet – arbetslivets mötesplats. För första gången kommer Stockholmsmässan under två dagar att förvandlas till Sveriges största mötesplats för dig som engageras av arbetsmiljö, ledarskaps-, och organisationsfrågor.


2012-08-29: Föreslagna utsläppsvärden för massa- och pappersindustrin svåra att innehålla

Massa- och pappersindustrin är kritisk till det föreslagna Bref-dokument (Best Available Techniques Reference Document) som utifrån bästa teknik fastställer bindande utsläppsvärden i den så kallade BAT-slutsatsen.


2012-08-29: Referensgrupp Biodrivmedel startas

Biodrivmedel och fossilfri fordonsflotta kommer vara aktuella frågor under 2012 och 2013. För att utveckla Skogsindustriernas ställningstagande kring dessa frågor startas därför en referensgrupp. 


2012-08-29: Kvotplikt för biodrivmedel införs

Skattebefrielsen för låginblandning av biodrivmedel upphör från och med 2014 och ersätts med ett system med kvotplikt, vilket bland annat innebär att dieselpriset höjs.


2012-08-29: Remissvar om föreskrifter om färd med långa och tunga transporter

Försöken inom ramen för ETT-projektet har utfallit mycket väl och mött ett brett intresse, inte minst politiskt. Skogsindustrierna ser det som angeläget att försöken kan fortsätta och inte bara på tidigare sträcka utan utvidgas till fler platser i landet.