Nytt energiskattedirektiv

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-04-27
2011-04-27
Ett förslag till nytt energiskattedirektiv antogs av EU kommissionen den 13 april. Det nya direktivet föreslås träda ikraft stegvis under 2013, 2015 och 2018.

Det nya direktivet innebär en uppdelning av energiskatt och koldioxidskatt, ett system som Sverige redan tillämpar idag. Miniminivån för CO2 föreslås bli 20 €/ton för både fordonsbränslen och bränslen för uppvärmning.

Vad gäller miniminivån för energiskatten föreslås 0,15 €/GJ (=0,5 öre/kWh) för uppvärmningsbränslen och 9,6 €/GJ (=2.4 öre/kWh) för fordonsbränslen. Direktivförslaget ska nu diskuteras i Rådet, fastställande av direktivet väntas under våren 2012.

Läs mer här

Länk till sidan:

Relaterade länkar

2011 / Energi / Nyhet