April 2011

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-04-27
2011-04-27: Revision av returpappersstandarden EN 643
Ett förslag till en reviderad returpappersstandard har skickats från CEPI till den europeiska standardiseringsorganisationen CEN.

2011-04-27: Snart finns nya kriterier för offentlig upphandling av pappersprodukter
Vid Miljöstyrningsrådet har två arbetsgrupper haft uppdrag att utarbeta kriterier för pappersprodukter: dels avseende kriterier för hållbart skogsbruk, dels revidering av existerande övriga papperskriterier.

2011-04-27: Legionella
Legionella är en bakterie som naturligt förekommer i mark, sjöar och vattendrag. Den tillväxer vid 20-45 graders temperatur och risken är särskilt stor att det bildas höga halter i långvarigt stillastående vatten. Det är därför viktigt att beakta legionella i riskbedömningar och att det finns rutiner för regelbunden genomspolning av t ex nödduschar, brandslangar, bevattningsanläggningar mm.

2011-04-27: Kompensation för indirekta effekter till följd av utsläppshandeln
EU kommissionen genomför en öppen konsultation för de som deltar i EUs utsläppshandel för CO2 (EU ETS). Konsultationen handlar om möjligheten för deltagarna att få kompensation för utsläppshandelns påverkan på elpriset.

2011-04-27: Remiss av förslag till reviderade kriterier för Svanenmärkning av mjukpapper
Nordisk miljömärkning har utarbetat förslag till reviderat kriteriedokument för Svanenmärkning av mjukpapper.

2011-04-27: EU-Kommissionen utarbetar nya miljömärkningskriterier för tidningspapper och tryckta pappersprodukter
Kommissionens arbetsgrupp har nyligen haft ett öppet möte i Köpenhamn, då förslag till nya Blomman-kriterier diskuterades.

2011-04-27: Nytt energiskattedirektiv
Ett förslag till nytt energiskattedirektiv antogs av EU kommissionen den 13 april. Det nya direktivet föreslås träda ikraft stegvis under 2013, 2015 och 2018.

2011-04-27: Från träd till papper - hur går det till?
I den fjärde filmen i serien Kemikalendern 2011 utforskas skogsindustrin!

Kemikalendern är ett samarbetsprojekt mellan Chalmers tekniska högskola, Göteborgs Universitet, Universeum och Molecular Frontiers.

2011-04-27: 40 Mkr till forskning om hållbart mode
Mistra satsar på forskning om hållbart mode, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP har beviljats 40 miljoner kronor.

2011-04-27: Samverkan med Naturvårdsverket om EU-frågor
Svenskt Näringsliv och Naturvårdsverket har påbörjat ett närmare samarbete kring EU-relaterade miljöfrågor. De två första områdena som valts ut är EU-kommissionens så kallade flaggskeppsinitiativ om ökad resurseffektivitet samt förbättrade samhällsekonomiska konsekvensanalyser.

2011-04-16: Ekonomiskt stöd för rehabilitering av anställda!
Rehabilitering av AGS-fonden