Branschen ser ljust på utvecklingen för svenskt trä

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-04-14
Under träbranschens årliga konferens Trädagen som hölls i Stockholm den 9 april rådde enighet om att branschen har återhämtat sig efter några svåra år. Nu spås en ökning på både den inhemska och flera internationella marknader.

trädagen5.jpg

Det var överlag optimistiska tongångar som rådde när träbranschens företrädare möttes på Trädagen 2014 i Münchenbryggeriet i Stockholm den 9 april. Arrangör var Svenskt Trä (en del av Skogsindustrierna) och Trä- och Möbelföretagen.  

Dagens tema var ”Potentialen i den träförädlande industrin och vad som behövs för att utveckla den”. På programmet stod även ämnen som Förutsättningar och framtid, Företagandet, Industrin kapitalet och samhället samt Marknadstrender för träprodukter. 
 
David Johnsson, vd för Trä- och Möbelföretagen samt Mikael Eliasson, direktör för Svenskt Trä öppnade Trädagen 2014. Moderator var Lydia Capolicchio.
 
Dagen inleddes av Håkan Ekengren, statssekreterare på Näringsdepartementet. Håkan kunde utifrån sin position se att träindustrin har goda förutsättningar för en positiv utveckling den närmaste tiden. 
 
Christer Karlsson, Professor och Academic Director på Copenhagen Business School, höll ett intressant anförande om hur framtidens produktionssystem utvecklas i nätverk. Han påpekade vikten av att ha en tydlig strategi som företagen ska hålla sig till. Tydliga mål, policys och en vision som alla i företagen känner till och kan följa i alla sina beslut, är en mycket viktigt faktor för att lyckas. För att vinna framgång är det också viktigt att de anställda ges ökat utrymme för att kunna ta egna beslut. Det ökar tillfredsställelsen i arbetet. Företagens ledningar bör också satsa på och stimulera till en positiv kultur och anda i företagen. Det kommer att bli allt viktigare framöver med tanke på de nya generationernas nya ideal och krav. Samtidigt ska företagen tänka på att inte göra allt i hela värdekedjan utan bara satsa på de delar i kedjan där företagen har sin spetskompetens och kan se en stark ekonomisk fördel.
 
Tomas Nord, innovationsforskare och lektor vid Linköpings universitet, gav de församlade en utgångspunkt för den träförädlande industrin. Han konstaterade att branschen haft en relativt god lönsamhetsutveckling fram till 2008 då den gick ner ordentligt. Men nu ser han en ljusare bild i horisonten. För 2014 tror han att lönsamheten landar runt två till tre procent. Han poängterar att det är viktigt att ha ett stort resursutnyttjande, till exempel att vi tar hand om ”hela stocken”, och att det fortfarande finns delar i råvaran trä som kan utnyttjas mer optimalt. Faktorer som han ser skulle öka vinstmarginalerna är bland annat att lägga mer kraft på sälj, det finns också utrymme för att öka kostnadseffektiviteten och att arbeta proaktivt. Det pekar den nya utredning på som han för närvarande håller på med och som kommer inom kort.
 
Hur arbetar företagen idag? Vilka frågor är speciellt kritiska? Vilken syn har företagen på framtiden, kapitalbehovet, sig själva och industrins utveckling framåt? Det var frågor som ställdes till de tre efterkommande talarna under rubriken Företagandet. 
 
Olof Axelsson, VD för Flexator som producerar trähus, var först ut att besvara de frågorna. Olof ville lyfta fram hur viktigt det är att göra det man är bra på s.k. ”smart housing”. I Flexators fall är det att arbeta rationellt och standardisera så mycket som möjligt. 
– Vi ber inte kunden om en halv- eller helfärdig ritning, utan vi tror att vi kan uppfylla kundens önskemål bättre om vi får en kravspecifikation. I den berättar han eller hon vad de vill ha huset till. Är det till exempel ett daghem så vill vi veta: För hur många barn? Hur många måltider ska serveras? Ska de kunna sova på dagiset? Utifrån de önskemålen kan vi göra ett hus som är både billigare och effektivare, eftersom vi har kunskap att bygga rationellt och kan på ett optimalt sätt standardisera produkten, sa Olof. Han konstaterade också att 80 procent av alla småhus byggs i fabrik i dag.
 
Per Andersson, produktionsansvarig och platschef på Derome Timber, har en stark tro på att trä kommer att öka sin andel som husbyggnadsmaterial. Derome driver bland annat ett stort sågverk och Per ser främst tre sätt att öka lönsamheten i sin verksamhet. Det kan göras genom att: 1. Fokusera på försäljningspriset, 2. Vidareförädla – skapa mer värde för kunden, 3. Att göra det man är bäst på.
 
Charlotte Bohman från Bohman Invest poängterade hur viktigt det är att skapa en unikitet, att ha något unikt att erbjuda och att utveckla det under tiden. På så sätt har produkten eller tjänsten ett värde som inte sjunker, förutsatt att det är anpassat och utvecklat efter kunden behov. Charlotte nämnde också att utvecklingstakten ständigt ökar samt att företagen i dag måste delta på den ”digitala marknaden”, dvs att kommunicera och positionera sig i de sociala medierna. En annan utmaning hon såg var att öka de anställdas motivering.
 
– De unga i dag är minst lika intresserade av att få ett jobb med ett utvecklande och intressant innehåll som att jobbet ska vara välbetalt.  De kan gå ner i lön om jobbet verkar stimulerande. Så lös upp gamla strukturer som sitter i väggarna var Charlottes råd till de cirka 200 personerna i Münchenbryggeriets Stora hallen.  
 
Industrin, kapitalet och samhället var nästa huvudrubrik. Utöver de politiska förutsättningarna är tillgång på kapital en möjlighet för industrin att växa. Hur attraktiv är träförädlande industrin som sektor, och hur tänker riskkapitalbranschen? Kan träindustrin fortsätta vara en viktig regional motor?
 
Landshövding i Dalarna, Maria Norrfalk, var nästa deltagare på podiet. Maria nämnde att hon var lyckligt lottad som bodde i träriket Dalarna med anrika trätraditioner. Falun, som ingår i Trästad-nätverket, har antagit en kommunal träbyggnadsstrategi som anger att kommunen ska vid varje kommande byggprojekt alltid överväga alternativet att bygga i trä. Ett exempel som hon gärna ser att andra kommuner tar efter och att det borde gälla i hela landet. Maria ser också ljust på framtiden vad det gäller byggnation i trä. 
 
Thomas Hovenstam, Investment Advisory Professional, på företaget Triton berättade om hur man som investerare ser på den träförädlande industrin. Triton har investerat i träföretag, främst familjeägda, och har ögonen på branschen i dag också. Viktigt, betonade Thomas, är att det finns delar i företagen som investmentbolagen kan utveckla med hjälp av både nytt kapital och ny kunskap. 
 
– Vi vill inte bara ta över ett företag utan det måste finnas en vilja från företagets ledning att stanna kvar i företaget under en längre period eftersom de värden som redan finns i företaget inte får försvinna. Bäst är om det finns en stark ledning i företagen som kan ge kontinuitet. Gärna också en Zlatan i teamet, sa Thomas, men ändrade sig till att han kanske hellre ville ha en Kim Källström, som kan lägga upp och fördela spelet och som inte är så individuellt prestationsinriktad. 
 
– Sverige har en mycket stor potential i världen. Ni vet inte hur starkt varumärket Sverige är utomlands. Använd det mer i kontakterna utomlands, uppmanade näste talare, svensk-amerikanen Bruce Uhler, Environmental Sustainability Ambassador på trägolvföretaget Kährs. Bruce gav snabbt tre tips om vad ett företag bör fokusera på. För det första ska kraften på försäljningen ökas. Att minimera risker är det andra och det tredje är att öka värdet på varumärket. Bruce, som arbetar med hållbarhetsfrågor på Kährs, sa också att just de delarna kommer att få allt större betydelse framöver. I sin roll som hållbarhetsambassadör på företaget poängterade han vikten av att företaget måste utvecklas hållbart.
 
– För fem år sedan pratade alla om att företaget ska vara ”green”. I dag och framåt gäller värdeorden ”sustainability and progress”, avslutade Bruce.

Marknadstrender för träprodukter

Inför eftermiddagens diskussion om marknadstrender för träprodukter talade Urban Bäckström, VD för Svenskt Näringsliv.  Urban gav en snabb historisk tillbakablick på svensk industris utveckling och kunde konstatera att:
 
– Många tror att svensk industri i dag bara är en skugga av sitt forna jag. Det är fel. Den är lika värdefull i dag som för 50 år sedan. Vi har varit och vi är faktiskt fortfarande en stark industrination. Det är äganderätten, näringsfriheten och marknadsekonomin, som la grunden för den starka ryggraden i Sveriges utveckling på världsmarknaden, sa Urban.  
 
– Men vi har utmaningar framför oss. En är globaliseringen. Och här önskar vi större förståelse från makthavarnas sida. De bör underlätta för företagen genom att inte stifta nationella lagar som begränsar deras handlingsutrymme på den internationella marknaden, sa Urban.
 
Den avslutande debatten, under ledning av Peter Eklund, styrelseordförande för Svenskt Trä och vd för Bergkvist Insjön, hade rubriken Marknadstrender för träprodukter. I den deltog Erik Eliasson, marknadschef på Norra Timber, Gustaf Edgren, ansvarig branschutveckling trähus på TMF, David Johansson, vd på TMF, Jörgen Hermansson, VD på Stora Enso Building and living samt Lars Martinson, koncernchef för det familjeägda träförädlingsföretaget Martinsons. 
 
Inledningsvis gavs några korta presentationer från debattdeltagarna. Under debatten kunde debattörerna bland annat i stor utsträckning enas om följande punkter:
 
Vi ser en uppgång för träindustrin redan under det här året.
Uppgången gäller de flesta marknaderna, UK och Tyskland ser bra ut. Ryssland är ett frågetecken, men minskad export från deras sida kan skapa ett ökat utrymme för svensk träindustri. I Nordafrika finns en stor potential. Den ser dock lite olika ut i Egypten, Algeriet, Marocko. Generellt kan man säga att potentialen ökar ju längre österut på kontinenten länderna ligger. Relativt nya marknader är Asien och Kina. Där plöjer Svenskt Trä nu ny mark med många insatser för att öka den svenska träexporten. Utmaningen i Japan är den statssubvention som i sin nuvarande utformning utgör ett hinder för den svenska exporten.
Trä som material har fler möjligheter än vad vi ser i dag. Produktutveckling och att hitta nya produktsortiment är viktigt.
Valutan svänger snabbare i dag. Pundet minskade för en tid sedan med 10 procent på bara 6 veckor och därför bör man säkra kurserna i större utsträckning framöver.
Våra träföretag bör fokusera mer på hållbarhet.
Husbyggandet har varit eftersatt i Sverige och det finns ett uppdämt behov av bostäder. Vi kan se idag att politikerna är medvetna om det, vilket kommer att påskynda den processen. 
Allt fler har insett hur många fördelar trä har jämfört med alternativa byggmaterial. Vi behöver också bli bättre på att kommunicera det.
Vi som producerar i Norrland ser en stark ökad efterfrågan just nu. 
Det finns en stor potential i renoveringarna av ”Miljonprogrammen”. Inget har skett där på många år och kan vi lansera träet som ett bra ekonomiskt alternativ i den processen så har vi mycket att vinna.
 
Peter Eklund summerade debatten och konstaterade att dagen varit mycket intressant och att den gemensamma synen är att träbranschen, efter några magrare år nu kan se en positiv utveckling framför sig.
 
Avslutningsvis informerade Mikael Eliasson om Svensk Träs nuvarande strategiinriktning och vad Svenskt Trä fokuserar på i år. Det gjorde han med punkterna:
 
”Ligga i framkant – förflytta resurser framåt (nya marknader)
Ökad kunskap om marknaden – fördjupade analyser
En fortsatt stark hemmamarknad
Träbyggnadssatsningen (Träbyggnadskansliet) en spjutspets
Forskning och kunskapsspridning en förutsättning - Processegenskap och produkt
Produktifiering
Ännu vassare kommunikation
Aktiva i ”Europaarbetet”
 
 
Twitter Facebook LinkedIn

Kontakt

Mikael_Eliasson_MG_0010_lores_beskuren.jpg
Mikael EliassonDirektör - Svenskt Trä08-762 72 01