Parallella seminarier

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-04-05
Skogsnäringsveckan inleds med sex seminarier fördelat på två block med skilda fokusområden klockan 09.00 - 10.30 tisdagen 8 april. Registrering sker från klockan 08.00 tillsammans med kaffe. Observera att det är begränsat antal platser.

Parallella seminarier block 1

Kl 09.00 – 09.40
Begränsat antal platser. Registrering och kaffe från kl 08.00

SEMINARIUM 1

Tillbaka till framtiden
På senare tid har bilden av skogsindustrin präglats av kris med minskad efterfrågan av tryckpapper, dämpat byggande, nedläggningar och neddragningar. Bilden av ett virkesöverskott till följd av minskad produktion har också spridits. Skogsindustrierna vill nyansera bilden och samtidigt visa på den potential som finns – med rätt användning av fiberråvaran och rätt politiska förutsättningar för ökad konkurrenskraft.

Petri Vasara, Global Practice Leader Pöyry, Mårten Larsson, skogsdirektör Skogsindustrierna, Jennie Nilsson (S), näringspolitisk talesperson och Håkan Ekengren (C), statssekreterare näringsdepartementet.

  mårten larsson2.jpg Jennie Nilsson_Max (1).jpg Håkan ekengren5.png
  Mårten Larsson, skogsdirektör Skogsindustrierna Jennie Nilsson (S), näringspolitisk talesperson Håkan Ekengren (C), statssekreterare näringsdepartementet 

SEMINARIUM 2

Fossilfrihet på väg
Skogsindustrins möjligheter att bidra till visionen om en fossiloberoende fordonsflotta diskuteras med utgångspunkt från den statliga utredningen Fossilfrihet på väg. Politiker och industriföreträdare ger sin syn på skogsindustrins förutsättningar.

Thomas B Johansson, särskild utredare, professor vid Lunds Universitet, Per Bolund, riksdagsledamot (MP), representant från regeringspartierna samt skogsindustriföretag, Johan Hultberg, riksdagsledamot (M) ledamot i miljö- och jordbruksutskottet, Gustav Tibblin, affärsutvecklare Södra.

SEMINARIUM 3

Flickorna och skogen (Arr: Föreningen Skogen)
De flickor som under tidiga skolår har älskat att vistas i skogen tappar under tonåren intresset. Kvar blir pojkarna som senare i livet börjar arbeta i skogssektorn. Men både kvinnor och män behövs i det enskilda skogsägandet, som skogsanställda och i utbildningen. Vad kan vi göra? Den frågan försöker vi besvara under seminariet. Vi tittar på ansatser inom Skogen i Skolan där hela skogssektorn arbetar med utomhuspedagogik och information om skogens möjligheter.

Åsa Godeau, verksamhetsledare för Skogen i Skolans nationella kansli och Carl Appelqvist, enhetschef Skogsstyrelsen Borås.

åsa 3_n Carl Appelqvist 6 (2)
  Carl Appelqvist, enhetschef Skogsstyrelsen Borås

Parallella seminarier block 2

Kl 09.50 – 10.30
Begränsat antal platser.

SEMINARIUM 4

Hur kan vi bidra till att skogen ökar människors livskvalitet?
Ett seminarium om skogsindustrins arbete för skogen, människan och den biologiska mångfalden. För att belysa hur skogsnäringen tar sitt ansvar för biologisk mångfald publicerades rapporten Levande skogar under 2011 och nu är det dags för den tredje uppföljningsrapporten. Nu fokuserar vi på de värden i skogen som påverkar människors  upplevelser och livskvalitet.

Monika Stridsman, generaldirektör, Skogsstyrelsen. Mårten Larsson, skogsdirektör Skogsindustrierna. Wilhelm Agrell, professor Lunds Universitet.

SEMINARIUM 5

Samverkan bygger ny byggsektor
Genom samverkan sker en ny, parallell utveckling i byggsverige där mindre aktörer tillsammans utmanar det konventionella byggandet. Behovet av bostäder och minskad klimatpåverkan driver utvecklingen och ger sysselsättningsmöjligheter.

Magdalena Andersson, Landshövding i Västerbotten, ordförande i Trästad.

Magdalena-Andersson

Christer Segersteen, ordförande Södra, initiativtagare till och tidigare ordförande i Smart Housing, Tomas Nord, innovationsforskare och lektor Linköpings universitet.

SEMINARIUM 6

100 år på 40 minuter (Arr: Föreningen Skogen)
När tidningen SKOGEN startades år 1914 var det för att berätta hur skogen kan ge avkastning om den vårdas. Den allra första artikeln beskriver tillståndet i småskogsbruket och det är ”i allmänhet ingen ljus tavla som upprullas”. Vi tittar tillbaka på 100 års debatt, skogsskötsel och kuriosa.

bengt ek.jpg Per-Simonsson-4.jpg
Bengt Ek,
chefredaktör
tidningen SKOGEN
Per Simonsson,
ekolog på SCA och
doktorand på SLU

,

Twitter Facebook LinkedIn