Gränsöverskridande samarbete för biobaserade produkter

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-04-11

paneldiskussion SNV.jpg
Fotograf: Johan Ardefors
Från vänster: Nils Hannerz, projektledare på IKEM (Innovations- och kemiindustrierna i Sverige), Camilla Rööst, utveckling och innovationsansvarig Södra, Lars Winter, vd Domsjö Fabriker AB, Elin Lydahl, generalsekreterare TEKO och Lars Iversen, affärsutvecklare på Electrolux.

I en paneldebatt under Skogsnäringsveckan presenterades ett långsiktigt och gränsöverskridande samarbete mellan olika branscher.

Representanter för skog, textil och kemi samt en vitvarutillverkare (Electrolux) berättade under ledning av konferenciären Lydia Capolicchio om det begynnande samarbetet för att skapa produkter och tjänster utifrån biobaserade råvara. 

– Framtidens kemi är biobaserad, förklarade Nils Hannerz, projektledare på IKEM (Innovations- och kemiindustrierna i Sverige). Sverige har en särskild position för att kunna locka investeringar för denna omställning. Framtidens bilar, vindkraftverk, sjukvårdsmaterial, kablar, färger och material skulle kunna vara tillverkade med svensk skog som råvara.
 
Enligt Nils Hannerz är intresset för biobaserade produkter från kemiindustrin tilltagande:
 
– Det finns många företag och anläggningar som kan ställas om för att producera hållbara produkter.
 
Tillsammans har aktörerna ansökt om stöd hos statliga Vinnova för att samarbetet ska bli en ny SIO, det vill säga ett strategiskt innovationsområde. Om projektet blir en ny SIO innebär det en projektbudget på 100 miljoner kronor per år i upp till sex år. Vinnova tar beslut i maj.
 
Camilla Röst, utveckling och innovationsansvarig Södra, berättade att Södra har många nya användningsområden för fibern på gång, bland annat DuraPulp, en biokomposit som kan användas för möbeltillverkning: 
 
– Det finns ett enormt intresse för spännande användning av skogsfibern och vi har redan en rad samarbeten med andra branscher.
Längst i utvecklingen av biobaserade produkter har textilmaterialen kommit.
 
– Gränsen för bomull är nådd och vi behöver hitta andra källor till textilmaterial, konstaterade paneldeltagaren Elin Lydahl, generalsekreterare för Textil- och modeföretagen i Sverige.
 
– Marknaden för viskos, ett klädmaterial tillverkat av cellulosa, växer även om det är svårt att konkurrera med oljebaserade klädmaterial, menade Lars Winter i panelen, vd för Domsjö Fabriker i Örnsköldsvik som tillverkar dissolvingmassa för exempelvis Viskos. 
 
Även Lars Iversen, affärsutvecklare på Electrolux, ser möjligheter för vitvarubranschen i en samverkan över branschgränserna:
 
– Vi letar efter sätt att differentiera Electrolux från andra varumärken. Här kan biobaserade material vara ett sätt. Electrolux har under lång tid spanat efter vad konsumenterna vill ha. Skogsnäringen måste också fokusera mer på vad som faktiskt efterfrågas vilket är något som delvis saknas i den här diskussionen. 
 
Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

grynfarb11032015_DSC4109.jpg
Hanna WidellProjektledare Strategiska projekt08-762 79 81