Trädagen och extrainsatt marknadsseminarium

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-03-28
Onsdagen den 17 april kl. 09.30 - 14.00 arrangerar Svenskt Trä (en del av Skogsindustrierna) Trädagen tillsammans med Trä- och Möbelföretagen samt Föreningen Svenska Sågverksmän.

På Trädagen 2013 kommer den snabba och positiva utvecklingen av intresset för träbyggande att diskuteras, samt industrins villkor, utveckling och framtid. Föredrag varvas med paneldiskussioner med representanter från kommuner, industri, departement och banksektorn. Bland gästerna återfinns Johan Frej från Danske Bank, och Magnus Kindbom, statssekreteraren för landsbygdsdepartementet.

I år kompletterar vi Trädagen med ett extrainsatt marknadsseminarium kl 14:00-15:30. En aktuell bild av marknadssituationen för trä och träprodukter kommer att ges av Svenskt Trä, Trä- och möbelföretagen (TMF) och byggvaruhandeln. Presentationerna följs av en paneldiskussion med industrirepresentanter.

 

Program för Trädagen

Plats : Pelarsalen, Norra Latin/City Conference Centre. Registrering och kaffe från kl 09.00.

Kostnad inklusive lunch: 400 kr exkl. moms.
Avgiften faktureras i samband med anmälan. Anmälan är bindande.

09.30

Inledning

Peter Eklund_web

Peter Eklund, ordförande Svenskt Trä, Skogsindustrierna

Tid att bygga – framtid med trä

Erland Ullstad, arkitekt, Växjö kommun
Ulrik Berg, vice ordförande i Umeå kommuns Byggnadsnämnd
John White, CEO Timber Trade Federation, Storbritannien

Skogsrikets värden för världen

magnus-kindbom_web.png

Magnus Kindbom, statssekreterare Landsbygdsdepartementet

Kaffepaus

Framtid med trä – utveckling med träindustrin

Anders Lindholm, vd Eksjöhus
Per-Erik Andersson, vd Sveden Trä AB
Johan Freij, affärsområdeschef Skog och Lantbruk Danske Bank

Utdelning FSS-stipendium Föreningen Svenska Sågverksmän

Utdelning Chris Heisters hederspris Chris Heister, landshövding Stockholms län

Framtidens kompetensförsörjning till skogs- och träindustrin

Studenter från skogsindustriell ekonomi, SLU

Betraktelser över boende och kultur

lennie-norman

Lennie Norman, komiker

Avslutning

Peter Eklund_web

Peter Eklund, ordförande Svenskt Trä, Skogsindustrierna

lydia_web

Moderator: Lydia Capolicchio

13.00 Lunch

14.00-15.30

Extrainsatt marknadsseminarium

I år kompletterar vi Trädagen med ett extrainsatt marknadsseminarium. En aktuell bild av marknadssituationen för trä och träprodukter kommer att ges av Svenskt Trä, Trä- och Möbelföretagen (TMF) och byggvaruhandeln. Presentationerna följs av en paneldiskussion med industrirepresentanter. Ett detaljerat program kommer inom kort.

 

Trädagen är en del av Skogsnäringsveckan, som den 16 april har ett öppet program med seminarier, invigning och öppet årsmöte. Klicka på länken för mer information om Skogsnäringsveckan.

Twitter Facebook LinkedIn