Parallella förmiddagsseminarier

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-02-07
Skogsnäringsveckan inleds med ett antal parallella förmiddagsseminarier med skilda fokusområden klockan 09.00 - 10.30 tisdagen 16 april. Registrering sker från klockan 08.00 tillsammans med kaffe. Observera att det är begränsat antal platser.

SEMINARIUM 1 - Plats: Pelarsalen

Trender för fiberanvändning

Hur möter skogsindustrin svagare efterfrågan på en del av de traditionella produkterna och marknaderna? Seminariet behandlar nya trender för fiberanvändning inom tryckpapper, förpackningar och massatillverkning, och ger en utblick mot nya möjligheter. Allt för att maximera värdet av den förnybara fibern.

Ulf Larsson, styrelseordförande Skogsindustrierna
Henrik Sjölund, vd Holmen Paper
Jon Haag, vd NINE
Gunilla Saltin, tf koncernchef Södra
Petri Vasara, Global Practice Leader, Pöyry Management Consulting.

SEMINARIUM 2 - Plats: rum 351

Levande skogar – skogar för alla

Har vi glömt människan? I ivern att ha vetenskapliga underlag för naturvård och artbevarande, och i ett skimmer av urskogsromantik och en längtan tillbaka till något ”ursprungligt” har människans upplevelse av skogen kommit bort. I detta seminarium presenterar vi hur skogsföretagen ser på skogens sociala värden och tar upp vilken syn olika aktörer har på skogen och hur man nyttjar den.

Sören Peterson, skogsdirektör Holmen Skog
Anna-Lena Axelsson, forskare SLU
Göran Andersson, ansvarig friluftsmiljöfrågor Friluftsfrämjandet
Mats Blomberg, näringspolitisk samordnare Södra.

SEMINARIUM 3 - Plats: rum 353

Rationella transporter – men utan kilometerskatt!

Kilometerskatt för lastbilar, eller slitageavgift som den också kallas, har lanserats som en åtgärd för att minska klimatutsläppen men är i praktiken en skatt på avstånd, en glesbygdsskatt. Är det inte bättre att arbeta för att minska utsläppen än att i ett avlångt exportland lägga skatt på avstånd? Hur ser skogsbranschens transportflöden ut, och vilka konsekvenser kan en kilometerskatt egentligen få?

Magnus Svensson, vd SCA Transforest
Lennart Rådström, forskningschef Skogforsk
Johan Lindström, vd Sveriges Åkeriföretagare
Anders Ygeman (S), ordförande riksdagens trafikutskott
Christer Larsson, förbundsekonom Pappers
Lena Asplund (M), ledamot riksdagens skatteutskott.

SEMINARIUM 4 - Plats: rum 357

Framtidens skogsskötsel - hur ökar vi produktionen i skogen?

Det behövs mer klimatvänlig och förnybar råvara. Skogsstyrelsen och SLU undersöker på uppdrag av regeringen hur tillväxten i den svenska skogen kan öka samtidigt som miljöhänsynen och den biologiska mångfalden i skogen förstärks. På Föreningen Skogens och Skogsstyrelsens seminarium presenteras preliminära resultat.

Ta chansen att vara med och diskutera hur skogsbruket kan ta sig an uppdraget.

Erik Sollander, skogspolitisk strateg Skogsstyrelsen, tillsammans med representanter från skogsnäringen och civila samhället.
Diskussionsledare: Carina Håkansson, ordförande Föreningen Skogen.

Twitter Facebook LinkedIn