Händer hela veckan

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-04-12
Här hittar du kalendariet för Skogsnäringsveckan 15-19 april 2013 i Stockholm. Vi reserverar oss för förändringar i programmet.
OBS! De grå fälten avser endast medlemmar och inbjudna.
Datum/tid Aktivitet Plats

Måndag 15/4

   
12.00 - t.o.m. 
16/4 12.00
Svenska Förpackningsföreningens årsmöte, endast medlemmar Kopparberg, Västmanland
14.00 - 16.00 Skogsakademikernas årsmöte, endast medlemmar Plenisalen, KSLA, Drottninggatan 95 B
15.00 - 16.00 Power of Print: Det tryckta mediets roll i en digital värld. Anmälan: ulrika.palmen@grafiska.se Näringslivets hus, Storgatan 19
18.00 - 21.00 Skogsmingel för alla deltagare på Skogsnäringsveckan Näringslivets hus, Storgatan 19

Tisdag 16/4

   
08.00 - 09.00 Föreningen Skogens årsmöte, endast medlemmar Norra Latin
08.00 - 08.30 Skogsindustriernas styrelsemöte, endast medlemmar Musiksalen, Norra Latin
08.30 - 08.45 Skogsindustriernas ordinarie årsstämma, endast medlemmar Musiksalen, Norra Latin
08.45 - 09.00 Skogsindustriernas konstituerande styrelsesammanträde, endast medlemmar Musiksalen, Norra Latin
09.00 - 10.30 Parallella förmiddagsseminarier Norra Latin
11.00 - 12.15 Officiell invigning av Skogsnäringsveckan Aulan, Norra Latin
12.15 - 13.30 Lunch bjuds av Skogsindustriernas och Föreningen Skogen Norra Latin
13.30 - 16.00 Skogsindustriernas öppna årsmöte Aulan, Norra Latin
19.00 - Föreningen Svenska Sågverksmäns slutna årsmötesmiddag Plats meddelas senare
19.00 - Skogsindustriernas slutna årsmötesmiddag Plats meddelas senare

Onsdag 17/4

   
08.30 - 09.00 Föreningen Svenska Sågverksmäns årsmöte Plats meddelas senare
09.30 - 14.00 Trädagen inkl. lunch Pelarsalen, Norra Latin
14.00 -
15.30
Extrainsatt marknadsseminarium Pelarsalen, Norra Latin
14.00 - 16.00 LRF Skogsägarna: Familjeskogsbruket och allmänheten - tillsammans skapar vi hållbara landskap. Anmälan: pia.broberg@lrf.se Norra Latin
14.00 - 15.00 Skogsmästareförbundets årsmöte, endast medlemmar Kollegierummet, KSLA, Drottninggatan 95 B
15.00 - 16.00 Skogsmästareförbundet och Skogspartner: Drönare i Skogens tjänst. Anmälan: aptera65@telia.com Norra Latin

Torsdag 18/4

   
09.00 - 12.00 SLA: Mångfald och kompetensförsörjning - hur löser vi kompetensförsörjning och tillväst i skogen? OBS: Inställt  
13.00 - 16.00 KSLA & IVA: Skogsnäringens kompetensförsörjning - en ödesfråga. Anmälan: www.ksla.se Plenisalen, KSLA, Drottninggatan 95 B