Här hittar du all information från Skogsnäringsveckan 2013;  seminarier, presentationer och bilder med mera.

Kontakt

Karin Eriksson
08-762 72 31

Skogsnäringsveckan är Sveriges viktigaste mötesplats för den svenska skogsindustrin.

Skogsnäringen är en av Sveriges viktigaste exportindustrier. Den årliga Skogsnäringsveckan inbjuder till dialog och diskussion med de som kan påverka utvecklingen inom skogsindustrin – industriledare, ägare, innovatörer, fackrepresentanter, politiker och miljöspecialister.

Genom Skogsnäringsveckan skapar vi en arena där branschen, politiker, fack och andra intressenter kan mötas och diskutera aktuella frågor som berör skogsnäringen.

I fokus

2013-04-25

Skogsnäringsveckan 2013 har nu avslutats och vi tackar dig för din medverkan!

Vi hoppas på återseende även nästa år, april 2014!

Bilder och presentationer från förmiddagsseminarier, invigningen, Skogsindustriernas öppna årsmöte och Trädagen

Filmer från Skogsnäringsveckan

Snart publiceras även filmer från temaseminarium 1: Trender för fiberanvändning, Skogsnäringsveckans invigning och Skogsindustriernas öppna årsmöte.

Skogsnäringsveckan

Tisdag 16 april

Välkommen till Skogsnäringsveckan 2013 som invigs tisdagen den 16 april i Stockholm på City Conference Centre (Norra Latin). Huvudtalare på invigningen är Göran Persson, ordförande för Sveaskog och Think Forest.

På förmiddagen den 16 april bjuder vi in till fyra temaseminarier med en spännvidd från utvecklingen av skogen som rum för människan till dess nyckelroll i att ersätta fossilbaserade material.

På eftermiddagen är det dags för Skogsindustriernas öppna årsmöte med landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Onsdag 17 april

Onsdagen den 17 april arrangerar Svenskt Trä (en del av Skogs- industrierna) Trädagen tillsammans med Trä och möbelföretagen samt Föreningen Svenska Sågverksmän. Den snabba och positiva utvecklingen av intresset för byggande i trä diskuteras samt industrins utveckling och framtid.

Glöm inte bort att anmäla dig till skogsminglet kl. 18.00 måndagen den 15 april i Näringslivets hus, ett initiativ som har blivit mycket uppskattat.

Varmt välkommen!