Parallella förmiddagsseminarier

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-04-11
Skogsnäringsveckan inleds med ett antal parallella förmiddagsseminarier med skilda fokusområden klockan 09.00 - 10.30 tisdagen 17 april. Registrering sker från klockan 08.00 tillsammans med kaffe. Observera att det är begränsat antal platser.

SEMINARIUM 1

Levande Skogar – skogsbruk och biologisk mångfald

Uppföljning av rapporten Levande Skogar om skogsindustrins arbete kring biologisk mångfald med särskilt fokus på vattenhänsyn och åtgärdsprogram för hotade arter. Här lanseras också en webbplats med en unik karttjänst, som visar skogsindustrins frivilliga avsättningar.

Gustaf Aulén, skogsekolog Södra.
Per Simonsson, skogsekolog SCA Skog.
Representant från Naturvårdsverket.
Mårten Larsson, skogsdirektör Skogsindustrierna.
Moderator: Carl-Henrik Palmér

SEMINARIUM 2

Ekonomiska krisens påverkan på skogsindustrin

Under 2011 utvecklades en eurokris. Konjunkturprognoser för euro-området har visat på stark inbromsning i ekonomin, och även i Sverige har tillväxtutsikterna varit mycket svaga. Seminariet belyser konsekvenserna för skogsindustrin och för kommande avtalsförhandlingar.

Cecilia Hermansson, chefekonom Swedbank
Jan Wintzell, Director Poyry Sweden
Cecilia Fahlberg, förbundsordförande Unionen
Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS
Ulf Larsson, vd SCA Forest Products
Jussi Silventoinen, Head of Forest Industry Consulting Indufor
Olle Berg, Senior Vice President Stora Enso Wood Products
Per Hidesten, förhandlingsdirektör och vice vd Skogsindustrierna

SEMINARIUM 3

Fokus på näringspolitik

Vad händer inom transportpolitiken? Svaveldirektivet, kapacitet på järnvägen och kilometerskatten.

Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna.

Avfallshantering och producentansvar i framtiden. Regeringens utredare Lars Ekecrantz ger sin syn på utformningen av producentansvaret.

Lars Ekecrantz, särskild utredare miljödepartementet,
Ingrid Haglind, rådgivare miljö- och produktpolitik Skogsindustrierna.

Framtidens energisystem. Klimatneutralt eller 100 % förnybart?
Vad säger politikerna, och hur påverkar det skogsindustrin?

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Ann-Kristine Johansson (S)
Lina Palm, energidirektör Skogsindustrierna.

SEMINARIUM 4

Bioenergin: Skog och marknad (Arr: Föreningen Skogen)

Hur påverkas skogsbruket av 202020-målet? Hur stark blir framtidens efterfrågan på skogsbränsle regionalt, nationellt och internationellt? Vi tittar på politiska styrmedel som kommer att påverka oss här i Sverige, de mest betydelsefulla innovationerna och forskningen som löser fysiska begränsningar.

Gustav Melin, vd Svebio och ordförande i den europeiska bioenergiorganisationen AEBIOM.
Hans Winsa, forskningsledare Sveaskog.
Anders Nordin, professor, Energiteknik och termisk processkemi, Umeå universitet.
Moderator: Ordförande, Föreningen Skogen.

Tillbaka till Skogsnäringsveckan 2012
 

Dokument

Ladda ner inbjudan som PDF

Anmälan

Anmälan är stängd.