Samarbete mellan skogsföretagen sätter skogens pärlor i centrum

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-04-17

Nu redovisar skogsindustrin sitt arbete med biologisk mångfald på ett helt nytt sätt. När Skogsindustrierna tillsammans med Sveriges största skogsägare Bergvik Skog, Holmen Skog, SCA Skog och Sveaskog lanserar tjänsten Skyddadskog.se blir information om skyddade skogsområden lättillgänglig för alla.

Skyddad-skog-webUnder 2011 presenterade Skogsindustrierna mål och utfall för biologisk mångfald i skogen genom rapporten Levande skogar. Tillsammans med en uppföljningsrapport tas nu nästa steg med webbplatsen skyddadskog.se.

Tjänsten visar förutom formella skydd som nationalparker, naturreservat och biotopskydd även bolagens egna skyddade områden – de frivilliga avsättningarna. En samlad bild ges av all skyddad skog som finns hos Bergvik Skog, Holmen Skog, SCA Skog och Sveaskog. Nyckelbiotoperna (områden som enligt Skogsstyrelsens definitioner är särskilt viktiga för den biologiska mångfalden) som ofta ingår i de skyddade områdena redovisas visas också i kartan. Dessutom beskrivs skogsföretagens arbete med exempelvis åtgärdsprogram för hotade arter och naturvårdshänsyn.

Läs mer här

Länk till sidan: